Araştırma Alanları

Katı Cisimler Mekaniği

 • Yapısal Dayanım Analizleri

 • Kırılma Mekaniği

 • Yorulma

 • Elasto-plastisite

 • Termo-elastisite

Bilgisayar Destekli Tasarım

 • Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Modelleme Teknikleri

 • Montaj Yükleri ve Gerilme  Analizleri

 • Çarpma ve Çarpışma Yüklerinden Oluşan Dinamik Gerilme Analizleri

 • Araç Dayanımı ve Test Methodları

 • Yol Datası Simülasyon Metodları

Akışkanlar Mekaniği

 • Kavitasyonlu Akışlar

 • Kabarcık Dinamiği

 • Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

Enerji

 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Entegre Çoklu Üretim Sistemleri

 • Enerji Depolama ve Hidrojen Üretimi

 • Elektrikli Araçlarda Pil Ömrünün Uzatılması

Hassas Mühendislik ve Lazer Tahribatsız Muayene

 • Tahribatsız Test ve Karakterizasyon

 • Lazer Ultrason

 • Yüzey Akustik Dalgalarına Dayalı Lazer Teknolojisi

 • Interferometri Tasarımı

 •  Piozoelektrik Teknolojisi

Üretim Otomasyonu ve Mekatronik

 • Üretim Süreci Planlama

 • Otomasyon

 • Mekatronik Tasarımı

Akustik ve Titreşimler

 • Akustik/Titreşim Ölçümleri

 • Biyomedikal Ultrason

 • Yapısal Modelleme ve Tanımlama