Programın Eğitsel Amaçları

Ekonomi ve Finans yüksek lisans programının amacı, karmaşık ekonomi ve finans olaylarını analiz ve kavrama yeteneğini kazandırarak, finansal ve çeşitli sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerde istihdam edilebilir finansal iktisatçılar yetiştirmektir.