Programın Eğitsel Amaçları

Öğrenme Bilimleri Yüksek Lisans programının amacı eğitimcilerin, araştırmacıların ve uygulamacıların eğitim-öğretim alanındaki bilimsel yeterliliklerini arttırmak, eğitim alanındaki problemlere yaratıcı çözümler üretmelerini sağlamak ve eğitim-öğretim alanındaki deneyimlerini zenginleştirmektir. Ayrıca öğretme ve öğrenmeye ilişkin disiplinler arası, teknolojideki ilerleme ve gelişmeleri de göz ününde bulundurarak öğretmenlerin bu yönde uzman olmalarına olanak sağlamaktır.