Görev ve Sorumluluklar

Mali İşler ve İK Direktörlüğü; Genel Muhasebe ve Öğrenci Muhasebesi, Bütçe-Finans, İnsan Kaynakları ve Satınalma alt birimleri olarak hizmet vermektedir. 

 • Üniversitenin yıllık bütçesinin hazırlanması, Mütevelli Heyet’in onayına sunulması, Mütevelli Heyet tarafından kabul edilen bütçenin YÖK’e bildirilmesi,

 • Yatırım projelerinin fizibilitesinin değerlendirilmesi,

 • Tüm mali işlemlerin takibi, ödeme ve tahsilatların yapılması, haftalık ve aylık nakit akış raporlarının hazırlanması,

 • Gelir-giderlere ait tüm işlem ve süreçlerin Vergi Kanunlarına ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarına göre kayıt altına alınması ve raporlanması,

 • Tübitak Projelerinin mali tarafının yürütülmesi,

 • Beyannamelerin düzenlenmesi, yasal defterin aylık olarak GİB’e yüklenmesi, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Muhasebe hesaplarının ay sonu ve yıl sonu kapanış süreçlerinin yürütülmesi,

 • Mali tablo ve raporların hazırlanması, üst yönetime sunulması,

 • İktisadi İşletme ve Tekmer A.Ş. muhasebe sistemi ve tüm mali süreçlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

 • İnsan kaynakları birimi tarafından, kurumun akademik ve idari çalışan ihtiyacının karşılanması amacıyla işe alım süreçlerinin yürütülmesi,

 • Personel işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olarak yapılması,

 • İşe başlayan personelin oryantasyon ve işbaşı sürecinin yönetilmesi,

 • Kadrolu ve yarı zamanlı çalışanların aylık puantajlarının hazırlanması,

 • SGK ve İş Kurumu gibi resmi kurumlara yönelik yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi,

 • Yabancı çalışanların çalışma izinlerinin alınması sürecinin yönetilmesi,

 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,

 • Satınalma birimi tarafından, üniversitenin akademik ve idari birimlerinden gelen satın alma taleplerinin bütçe kontrolü yapılarak ve YÖK İhale Yönetmeliğindeki kurallar çerçevesinde satın alma faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Ürün/hizmetlerin uygun fiyatla satın alınması, gelen faturaların kontrol edilerek onaylanması, finans departmanının ödeme için bilgilendirilmesi,

 • Akademik yıl içinde yürütülen iş ve süreçlerin YÖK Denetimine yönelik olarak raporlanma süreçlerinin yönetilmesi.

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul