Görev ve Sorumluluklar

Görev Tanımı

Öğrenci Dekanlığı Asistanı, Öğrenci Dekanı’nın gözetimi altında, Öğrenci Kulüpleri  Sorumlusu olarak kulüplerin gerçekleştirmek istedikleri etkinlikler ile ilgili olarak genel görevler, etkinliklerin planlanmasında operasyonel süreçlerin yürütülmesini sağlamak, etkinlik öncesi, etkinlik anı ve etkinlik sonrası gerekli görevleri yerine getirmek, MEF Üniversitesi Öğrenci Dekanlığına bağlı olan sosyal medya hesaplarının yönetimini gerçekleştirmek olarak üç ana başlık altında toplanır.

 1. Öğrenci Kulüplerinin Gerçekleştirmek İstedikleri Etkinlikler ile İlgili Genel Görevler;

  • Öğrenci kulüplerinin belirlenen usul ve esaslar içerisinde faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak (bak. Öğrenci Kulüpleri Yönetmeliği)

  • Kulüpler arasındaki iletişim görevini yürütmek

  • Kulüpler tarafından talep edilen iş ve işlemleri yerine getirmek

  • Kulüplerin etkinliklerini denetlemek

  • Kulüplerin üniversite içinde ve dışında yapacakları etkinliklere katılımlarını sağlamak

  • Kulüplerin yaptığı etkinliklerin tanıtım ve duyurularını yapmak

  • Öğrenci kulüpleri ile ilgili her türlü iç/dış yazışmaların hazırlanmasını sağlamak 

  • Öğrenci kulüplerinin başkanları ile aktif iletişimde kalmak

 2. Etkinliklerin Planlanmasında Operasyonel Süreçler ile İlgili Görevler;

  2.1 Etkinlik Öncesi

  • Kulüplerin düzenlemek istedikleri etkinlikler konusunda onlara yardımcı olmak, düzenlenen etkinliklerin okulumuzun misyon ve vizyonuna uygun olması konusunda öğrencilere yol göstermek (Bu aşamada Öğrenci Dekanı’ndan destek istenebilir.)

  • Etkinliğin yapılacağı mekanın belirlenmesi ve hazırlanması konularında diğer birimler ile birlikte hareket etmek (Öğrenci İşleri Direktörlüğü, İdari İşler Direktörlüğü)

  • Etkinliğe katılacak konuk, konuşmacı varsa karşılanmasını sağlamak, konukların taleplerinin yerine getirilmesi konularında hareket etmek

  • Yapılacak etkinlik ile ilgili talep edilen malzemelerin temin edilmesini sağlamak

  • Etkinliklerin tüm okula duyurulması konusunda gerekli çalışmaları yapmak (kullanılacak posterlerin onayını aldıktan sonra tasarım için Kurumsal İşler’e göndermek, duyuruyu ekranlarda kullanmak)

  2.2 Etkinlik Anı

  • Kulüp etkinliklere katılıp okulu ve birimi temsil etmek

  • Etkinlik sırasında bir eksik olup olmadığını kontrol etmek, varsa müdahale etmek

  • Etkinlik sırasında, sosyal medya hesaplarında kullanılmak üzere fotoğraf çekmek 

  2.3 Etkinlik Sonrası

  • Etkinliğin ardından öğrencilerle ve birim sorumlusu ile değerlendirmesini yapmak

  • Etkinlik sırasında çekilen fotoğrafların sosyal medya hesaplarından paylaşımının yapılması

  • Ödenmesi gereken fatura vb. varsa gerekli birimlere (Finans Birimi) iletilmesini sağlamak 

 3. Sosyal Medya Hesaplarının Yönetimi ile İlgili Görevler;

  • Sosyal medya hesapları için etkinliklerde çekilen fotoğrafların paylaşılması

  • Haftalık olarak paylaşılacak içeriğin belirlenmesi

  • Paylaşılan içerik ile ilgili metin, resim, video vb. içerik oluşturmak

  • Kriz yönetimini sağlamak, kötü eleştiri ve olumsuz yorumlara karşı düzeltmeler yayınlamak

  • Sosyal medya trendlerine hakim olmak

  • Kurum kimliğine uygun olacak şekilde içerik üretmek

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul