Dersdem

Pandemi Sürecinde DERSDEM BİREBİR | Ders Çalıştırma Projesi

MEF Eğitim Fakültesi’nin birinci sınıfta zorunlu Eğitim Bilimlerine Giriş dersi vardır. Bu dersi alan her MEF Eğitim Fakültesi öğrencisi, akademik desteğe ihtiyacı olan fakat bu desteğe sosyo ekonomik nedenlerden ulaşamayan bir (veya birkaç) ilkokul, ortaokul veya lise öğrencisine 20 saat ders çalıştırarak toplum hizmeti yapmakla yükümlüdür. MEF Okulda Üniversite Kulübü DERSDEM BİREBİR Ders Çalıştırma Projesinin amacı, MEF Eğitim Fakültesi öğrencileri ile desteğe ihtiyacı K12 öğrencilerini buluşturarak K12 öğrencilerinin akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek ve üniversite öğrencilerinin topluma karşılıksız katkıda bulunma ve paylaşma gibi değerleri yaşayarak kazanmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda MEF Okulda Üniversite Kulübü yalnızca MEF Eğitim Fakültesi’nden değil, diğer bütün fakülte ve üniversitelerden de gönüllü kabul ederek mümkün olan en çok sayıda K12 öğrencisine ulaşmaya çalışmaktadır.

2014, MEF Okulda Üniversite Kulübü’nün üniversite öğrencilerini K12 öğrencileriyle buluşturarak ilk gönüllü derslerini başlattığı seneydi. Bugüne kadar yüzlerce üniversite öğrencisi binlerce ilkokul ve ortaokul öğrencisine bir karşılık beklemeden ders çalıştırdı. COVID-19’un ülkemizi de açıkça tehdit etmeye başlamasıyla birlikte MEB, okulların kapatılmasına ve uzaktan eğitime başlanmasına karar verdi. Bu kararlar, üniversite ve K12 öğrencilerimizin dersleri için artık okullarda buluşamayacağı anlamına geliyordu fakat toplamda dört ay sürmesi planlanan derslerin henüz yarısına gelinmişti. Üniteler ve konular yarım kalmış, öğretilecek ve öğrenilecekler henüz bitmemişti. Derslerin her şeye rağmen devam etmesi gerekiyordu. MEF Okulda Üniversite Kulübü olarak bunu sağlamak için harekete geçtik ve MEF Üniversitesi Blackboard ekibinin desteği ile Blackboard çevrimiçi eğitim platformunda biz de yerimizi aldık.

Üniversite ve K12 öğrencilerimiz Blackboard linkleri aracılığıyla çevrimiçi ortamda buluşmaya ve ders yapmaya başladılar. Güz 2014, yüz yüze derslerin başladığı tarihti, Bahar 2020 ise ilk çevrimiçi derslerimizin gerçekleştirildiği tarih oldu 

16 Mart 2020 tarihinden beri devam eden çevrimiçi dersler kapsamında üç farklı fakülte ve iki farklı üniversiteden 48 üniversite öğrencisi 334 ders verdi. Verilen dersler arasında Türkçe, İngilizce, Matematik ve Sosyal Bilgiler yer alıyor. Ders çalıştırmak için Kulübümüzde gönüllü olan üniversite öğrencilerinin sayısı karantina sürecinde 43’ten 48’e, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin sayısı ise 56’dan 108’e ulaştı. Bu zor zamanda da üniversite öğrencilerimizin çabaları ve K12 öğrencilerimizin istekliliği sayesinde enerjimiz canlanmayı ve büyümeyi hiç bırakmadı. Değişen tek şey, okul çatıları altında bir araya getirdiğimiz ve beslediğimiz öğretme ve öğrenme heyecanının çevrimiçi bir platforma taşınması oldu.

MEF Okulda Üniversite Kulübü’nün çevrimiçi ders çalıştırma faaliyetlerini 2021 yılında da devam ettirdi ve 500’den fazla gönüllü sayesinde 700’den fazla öğrenciye ulaştı. Teknolojiye adapte olan öğrencilerimiz, çevrimiçi eğitim platformlarını etkin bir şekilde kullanmayı öğrendi ve bu süreçte dijital becerilerini geliştirdiler. Yeni gönüllüler katılmaya devam ederken, mevcut gönüllüler de daha fazla öğrenciye ulaşmanın yollarını aradılar. Yıl boyunca, gönüllülerimiz çeşitli dijital araçları ve kaynakları kullanarak derslerin daha etkili ve ilgi çekici olmasını sağladılar. İnteraktif sunumlar, online quizler ve oyunlaştırma teknikleri ile K12 öğrencilerinin dikkatini çekmeye ve öğrenme motivasyonlarını artırmaya çalıştılar.

2023 yılına geldiğimizde, MEF Okulda Üniversite Kulübü'nün faaliyetleri daha da çeşitlenerek ve genişleyerek devam etti. Yeni eğitim-öğretim yılında, toplam 38 farklı üniversiteden gönüllü üniversite öğrencisi, K12 öğrencilerine ulaşarak eğitim desteği sağladı. Öğrenci sayılarındaki bu artış, kulübün toplumda ne denli önemli bir rol oynadığını ve benimsendiğine ispat niteliğinde oldu. Okulda Üniversite Yönetim Kurulu Edirne ve Hakkari’ye giderek, alandaki çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldular. Hakkari ve Edirne’de İlkokullara yapılan ziyaretlerde, Dekan Prof. Dr. Mustafa Özcan, öğrencilere Proje Temelli Eğitim başlıklı bir sunum yapmıştı.

Okulda Üniversite Kulübü, 2024 yılı itibariyle 24 şehirden 87 farklı okul ile işbirliği yapmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile yapılan protokoller sayesinde 500’den fazla gönüllü öğrenci 500’den fazla ilkokul öğrencisi ile bir araya gelerek ve Okulda Üniversite Kulübünün faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor. Toplum hizmeti bilincini yaygınlaştırarak, daha çok gönüllünün bu projelere katılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu sayede, ülkemizin dört bir yanındaki öğrencilere dokunarak, onların akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz.