Okulda Üniversite

Okulda Üniversite Nedir?

Öğretmen eğitimi, bilimsel araştırmanın, bilgi ve teori üretiminin merkezi olan üniversiteler ile işbirliği içinde öğretmenlik mesleğinin icra edildiği “gerçek işyeri” olan okullarda verilmelidir. “Okulda Üniversite”, öğretmen eğitimi için uygulama yoğun geleneksel çırak-kalfa-usta modeliyle, bilime dayalı modern örgün eğitimi birleştiren ve teoriyle uygulamayı kaynaştıran bir model olarak tasarlanmıştır. Bu modelde, üniversiteler ve okullar; öğretmen adaylarının uluslararası standartlarda eğitimi, öğretmenlerin ve öğretim üyelerinin mesleki gelişimi, öğretim üyeleri, öğretmenler ve öğretmen adaylarının karşılaşılan eğitim sorunları üzerinde araştırmalar yapması ve en önemlisi de okullardaki öğrenci başarısının artması için işbirliği yapacaktır.

Dekanın Okulda Üniversite Mesajı

MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesine hoş geldiniz. “İlk”leri ve “en”leri yaşamak, “ilk”lerden ve “en”lerden olmak için en doğru seçimi yaptınız. Dünya ile konuşmak, dünya ile çalışmak ve dünya ile yarışmak için en doğru yerdesiniz. Yüreğiniz, ırkı, dili ve dini ne olursa olsun her renkten insanı sevecek kadar yüceyse, farklılıkları ne olursa olsun bütün çocukları seviyorsanız aramıza hoş geldiniz. “Eğitim değişimdir, herkes öğrenebilir, herkes değişebilir, insanı değiştirmek evreni değiştirmektir” diyorsanız en doğru mesleği seçtiniz. İnsanlar eşit olsun istiyorsanız, “eğitim, eşit doğmayanları eşitler” diyorsanız aramıza hoş geldiniz. Çocukların mutlu olması, kardeşçe büyümesi, ülkesini sevmesi, doğayı koruması, demokrasiyi öğrenmesi, bilgili, becerili ve erdemli olması ve daha güzel bir dünya kurması için eğitimci olmak istiyorsanız sizi kutluyorum. Her bakımdan gelişmek, mesleğinizde en iyi olmak ve dünyaya meydan okumak için MEF Üniversitesi’ne hoş geldiniz.

MEF’e gelmekle en doğru seçimi yaptınız çünkü biz dünyayı değiştireceğiz. Uluslararası standartlara göre en iyi biz olacağız, en iyi siz olacaksınız, lider olacaksınız ve Türkiye’yi çağdaş medeniyetin üstüne taşıyacaksınız. Hep birlikte daha eşit, daha adil, daha demokratik ve daha güzel bir dünya kuracağız. Başlamak için hazırız. Öğretim üyelerimizin hemen tamamı yurt dışından doktoralı, mesleki deneyimi olan akademisyenler. Müfredatımız ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliklere olduğu kadar bireysel ilgi ve yeteneklere de duyarlı. Modern öğretim yöntemlerimiz sizi öğrenme sürecinin lideri yapıyor. Araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak öğreniyorsunuz. Eğitimcinin eğitimi için teori ve pratiği dengeleyen ve kaynaştıran, okul ortamında öğretim üyesini, öğretmeni ve öğretmen adayını araştırma, deneyim ve gelişim için bir araya getiren Okulda Üniversite Modelini uyguluyoruz. Eğitimcinin eğitiminde “ilk”leri ve “en”leri başarmak, bir Türkiye markası yaratmak, sadece bizim eğitimcilerimiz değil bütün eğitimciler en iyi şekilde yetişsin, sadece bizim çocuklarımız değil bütün çocuklar en iyi şekilde eğitilsin ve dünya daha güzel olsun diye tasarladığımız bu modeli tercih ettiğiniz için size kutluyorum, aramıza hoşgeldiniz.

 

Okulda Üniversite Staj Deneyimi

MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak öğretmenlik ve psikolojik danışmanlık eğitimi için Okulda Üniversite adını verdiğimiz bir model uygulamaktayız. Bu modele göre öğretmenlik ve psikolojik danışmanlık eğitimi, eğitim fakültesi ve okulların yoğun iş birliği ile yapılmaktadır. Öğrencilerimiz ilk yıl haftada yarım gün, ikinci yıl haftada 1 gün, üçüncü yıl haftada 2 gün, son sınıfta ise haftada 3 tam gün okullarda uygulama yapmaktadır. Staj derslerimiz 3. Sınıfta başlamakta öğretmen adayı öğrencilerimiz 3. sınıfta öğretmen /psikolojik danışman yardımcısı, 4. sınıfta ise aday öğretmen/psikolojik danışman adayı olarak iş birliği yapılan okullarda staj yapmaktadır. Staj takvimi üniversitenin değil, okulların takvimine göredir.
 
Okulda Üniversite Modeli’nin altı temel amacı vardır. Uyguladığımız modeli, her öğretim yılı sonunda bu temel amaçlara göre değerlendirmekte ve paydaşlardan geri bildirim almaktayız. Modelimizin amaçları özetle aşağıdaki gibidir.

(1) Bilgili, becerili ve erdemli öğretmenler yetiştirmek: Ulusal ve uluslararası standartlara göre kendi alanında en iyi şekilde yetişmiş, farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencileri eğitebilen ve onları dünya ile konuşacak, dünya ile çalışacak ve dünya ile yarışacak şekilde hazırlayan bilgili, becerili ve erdemli öğretmenler yetiştirmek.
 
(2) İş birliği yapılan okullardaki öğrenci başarısını artırmak: Öğretmen adaylarının Öğretmen Yardımcısı ve Aday Öğretmen olarak iki yıl süreyle ihtiyacı olan öğrencilere ders çalıştırmasını sağlayarak okullardaki öğrenci başarısını artırmak.
 
(3) Öğretim üyelerinin mesleki gelişimini sağlamak: Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin periyodik olarak öğretmenlik/psikolojik danışmanlık deneyimlerini yenilemesini sağlamak, öğretmenlik formasyonu olmayan Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin iki yıl içinde bu formasyonu kazanmasını temin etmek.
 
(4) Öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlamak: Hizmet içi eğitim programlarıyla mevcut öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimine katkı sağlamak, deneyimli ve başarılı öğretmen ve yöneticilerin Uygulama Öğretmeni, Öğretim Görevlisi ve benzeri görevler üstlenerek öğretmen eğitimine katkı sağlamasını temin etmek.
 
(5) Yerel eğitim sorunlarına bilimsel çözümler üretmek: Öğretim üyelerinin, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğretmen/psikolojik danışman adaylarıyla iş birliği yaparak yerel eğitim sorunlarını araştırmasını ve uygulanabilir yenileşme projeleri geliştirmesini sağlamak.
 
(6) Öğretmen eğitiminde bir Türkiye markası yaratmak: Ulusal ve uluslararası standartlara göre en iyi öğretmenleri yetiştiren, öğretmen eğitimi alanında ulusa ve insanlığa hizmet eden, küresel ölçekte model alınan bir Türkiye markası yaratmak.