Duyurular

2023-2024 Yaz Okulu Uygulama Esasları

31 Mayıs 2024

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

2023-2024 YAZ OKULU UYGULAMA ESASLARI

 

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okuluna Kayıt Yaptıracak MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencileri

1.     Yaz Okulunda alınabilecek toplam ders yükü en fazla üç (3) derstir. (https://www.mef.edu.tr/tr/genel-sekreterlik/yaz-okulu-yonergesi)

Takip eden akademik yılda mezun olabilecek öğrenciler için Yaz Okulu ders yükleri talep edilmesi halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla arttırılabilir. (https://www.mef.edu.tr/tr/fakulteler/hukuk-fakultesi/mevzuat/hukuk-fakultesi-mevzuati) Yaz Okulunda Alınabilecek Ders Sayısının Artırımı).

Açılan dersler ve ders programına Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ulaşılabilir. (Akademik Takvimde belirlenen tarihte kayıt açılacaktır.

2.  Daha önceki dönemlerde bir dersin devam yükümlülüğünü tamamlamış öğrenciler çakışan dersleri alabilirler. Daha önce devam yükümlülüğü yerine getirilmemiş derslerde ise kısmi çakışmaya izin verilir.

3.  Öğrencilerin bursları yaz okulunda da geçerlidir.

4.  Yaz okulundan ders almak isteyen öğrenciler, Akademik Takvime göre ön kayıtlarını Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yaparlar.

5.  Yaz okulu derslerine ön kayıt işleminden sonra, yaz okulu ücreti ödendiği takdirde, kesin kayıt işlemi tamamlanır.

6.  Gerekli şartları sağlamadığı için kapatılan dersler Yaz okulu ücret ödemesinin son gününde duyurulur ve bu derslere ilişkin varsa ücret iadesi için Mali İşler ve İK Direktörlüğü’ne bilgi verilir.

7.   Yaz Okulunda ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme uygulanmaz; açık kalan dersler için herhangi bir sebeple para iadesi yapılmaz.

8.  Yaz Okulunda ders alan öğrenciler yaz öğretimi süresi içinde her türlü sınava ve dersi veren öğretim elemanının öngördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

9.      Ders    içeriklerine https://drive.google.com/drive/folders/1N5bUuZ5W3iXmSd6wM22AdV1Nq82MGswT          linkinden ulaşılabilir.

10.  Yaz Okulu sınavlarının mazeret ve bütünleme sınavı yoktur.

 

Mali Bilgiler

1. MEFSİS hesabınızdaki Finans sekmesine girerek görüntüleyeceğiniz 2023-2024 Akademik yılı taksitli ücretinin 1/60’ ının alınacak kredi sayısıyla çarpılarak bulunan tutar yaz okulu ücreti olarak ödenecektir.

2.  Ödemeler aşağıdaki banka hesabına EFT/Havale yapılarak, Bonus, World, Axcess ve Maximum kredi kartlarıyla online, mobil pos  veya mail order ( Mali İşler Direktörlüğü'nü arayarak)  3 taksit olarak, diğer kredi kartlarıyla yapılacak ödemeler ise  sadece online sistem üzerinden 3 taksit  halinde yapılabilir. 

Banka Hesap Bilgileri

Yapı Kredi Bankası Maslak Şubesi MEF Üniversitesi

Hesap No: 688 – 51743829

Iban No: TR78 0006 7010 0000 0051 7438 29

  

3.     Mali İşler Direktörlüğünden Kübra Gündoğdu(gundogduk@mef.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.

Başka Üniversitelerin Yaz Okuluna Kayıt Yaptıracak MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencileri

1.  Başka üniversiteden alınmak istenen ders MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesinde açılmamış olmalıdır.

2.   Yaz Okulunda özel öğrenci kapsamında başka üniversitelerden ders alma talebi, öğrencinin mezuniyet aşamasında olup olmadığı,  talebin Fakültede açılmayan ders/derslere yönelik olup olduğu, başvurunun dönemlik kredi limitleri içerisinde ve yaz okulu dahil lisans eğitimi süresince en fazla iki ders için ve bir kereye mahsus olarak yapılıp yapılmadığı, ders içerikleri ve değerlendirme ölçütlerinin uygun  olup olmadığı yönünden değerlendirildikten sonra Fakülte Yönetim Kurulunda karara bağlanacaktır. (https://www.mef.edu.tr/tr/fakulteler/hukuk-fakultesi/mevzuat/hukuk-fakultesi-mevzuati) Özel öğrenci kapsamında başka üniversitelerden ders alma talepleri.

Bu karar doğrultusunda koşulun oluşması durumunda başka Üniversiteden almak isteyen öğrenci:

 

*  Ders almak istediği Üniversite bilgisini,

*  Almak istediği ders/dersleri (kodu/adı, AKTS değerini),

*  Almak istediği ders içeriğini,

*  Dersi veren öğretim elemanı bilgisini içeren bir dilekçe ile Fakülte Dekanlığına başvurarak ön onay almalıdır.

 

3.    Başka üniversiteden alınan dersin AKTS değeri ile aynı dersin MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki AKTS değeri arasındaki farklılık olması durumunda 23 Mayıs 2018 tarihli 53. Senato Kararı uygulanacaktır: “Fakültemiz öğrencilerinin Yaz Okulunda diğer üniversitelerden aldığı derslerden AKTS eşdeğerliğinin belirlenmesi konusu görüşüldü. Fakültelerde farklı AKTS değerleri olduğu ve öğrencilerin bu konuda güçlükler yaşadığı gerçeği dikkate alınarak; Fakültemiz Yaz Okulunda ders açılmaması nedeniyle diğer üniversitelerden Yaz Okulu dersi alınması halinde dersin içeriğinin Fakültemiz programına uygun olması koşulu ile diğer Fakültenin AKTS değerinin en fazla 3 AKTS artırılarak farkın eşitlenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

4.  Öğrenciler Yaz Okulunda aldığı başarı notunu gösteren belgeyle birlikte Öğrenci İşleri Direktörlüğü sayfasında bulunan Kredi Transfer Formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak süreci başlatır. 

MEF Üniversitesi Dışındaki Üniversitelerden MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okuluna Kayıt Yaptıracak Öğrenciler

1.    Diğer Üniversitelerden MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesine kayıt yaptıracak öğrenciler yaz okulunda açılan derslerin ders içeriklerine,

https://drive.google.com/drive/folders/1N5bUuZ5W3iXmSd6wM22AdV1Nq82MGswT , ders programına (https://sis.mef.edu.tr/bilgipaketi/eobsakts/ogrenimprogrami/program_kodu/0201001/menu_id/p_31/tip/L/ln/en/submenuheader/2) linkinden ulaşabilirler.

2.  Son bir (1) ay içinde alınmış bir öğrenci belgesi ve kimlik belgesi ile Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne başvurarak ön kayıt işlemi yapılır.

3.   Kesin kayıt, öğrencinin, Mali İşler ve İK Direktörlüğüne yaz okulu ücretini ödemesini ve Fakülte Yönetim Kurulu kararını takiben Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından gerçekleştirilir.

4.  Daha önceki dönemlerde bir dersin devam yükümlülüğünü tamamlamış öğrenciler çakışan dersleri alabilirler. Daha önce devam yükümlülüğü yerine getirilmemiş dersler de ise kısmi çakışmaya izin verilir.

5.  Yaz Okulunda ders alan öğrenciler yaz öğretimi süresi içinde her türlü sınava ve dersi veren öğretim elemanının öngördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Sınavlar yüz yüze yapılacaktır.

6.  Yaz Okulu sınavlarının mazeret ve bütünleme sınavı yoktur.

7.  Yaz Okulu sonunda öğrenciye, aldığı dersleri ve notları gösterir “Not Durum Belgesi” düzenlenir.

 

 Mali Bilgiler

1.  Yaz okulunda alınan dersler AKTS başına ücretlendirilecek olup, 1 AKTS ücreti 5.333.- TL (Kdv Dahil)’ dir.

 

2.  Yaz okulunda alınan dersler AKTS başına ücretlendirilecek olup, 1 AKTS ücreti 5.333.- TL (Kdv Dahil)’ dir.

Ödemeler aşağıdaki banka hesabına EFT/Havale yapılarak, Bonus, World, Axcess ve Maximum kredi kartlarıyla online, mobil pos  veya mail order ( Mali İşler Direktörlüğü'nü arayarak)  3 taksit olarak, diğer kredi kartlarıyla yapılacak ödemeler ise  sadece online sistem üzerinden 3 taksit  halinde yapılabilir.

 

Banka Hesap Bilgileri

Yapı Kredi Bankası Maslak Şubesi MEF Üniversitesi

Hesap No: 688 – 51743829

Iban No: TR78 0006 7010 0000 0051 7438 29

 

3.  Mali İşler Direktörlüğünden Kübra Gündoğdu(gundogduk@mef.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.