Nöroteknolojilerin Hukuk Mesleklerine Etkileri

MEF-Baro Ortak Etkinliği

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Barosu ile birlikte “Nöroteknolojilerin Hukuk Mesleklerine Etkileri” başlıklı bir bilimsel etkinlik düzenledi. İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi ve İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu’nun da düzenleyicileri arasında olduğu etkinlikte Sydney Üniversitesi’nden Dr. Allan McCay’in konferansının ardından bir panel yapıldı.

Sydney Üniversitesi Kriminoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Sydney Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. McCay (https://www.sydney.edu.au/law/about/our-people/academic-staff/allan-mccay.html) çalışmalarını nörobilim ve nöroteknolojilerin ceza hukukundaki etkisi üzerine yoğunlaştırıyor. Dr. McCay kısa bir süre önce İngiltere ve Galler Barosu için “Nöroteknolojiler, hukuk ve hukuk uygulaması” başlıklı bir rapor kaleme aldı. (Raporun İngilizce özetine ve tam metnine https://www.lawsociety.org.uk/topics/research/how-will-brain-monitoring-technology-influence-the-practice-of-law adresinden erişilebilir.) İstanbul Barosu konferans salonunda yaptığı konuşmanın özünü bu rapor oluşturdu.

Konferans sonrasında düzenlenen panelde MEF üniversitesi öğretim üyesi Ozan Erözden ve nöropazarlama uzmanı Seda Genç birer sunum yaptılar. Erözden sunumunda nöroteknolojiler alanındaki gelişmelerin insan hakları açısından yarattığı potansiyel tehditlere değindi. Seda Genç ise nörobilim araştırmaları yoluyla insanların karar alma mekanizmaları hakkında elde edilen bulguları ele aldı.