Çevrimiçi Açık Dersler (MOOC)

Değerli Öğrencilerimiz, 

Yaşam boyu gelişim ve öğrenme vizyonunu kazandırmayı ve kendinizi geliştirmek istediğiniz güncel alanlarda sizi desteklemeyi amaçlayan MOOC (Massive Open Online Courses) programımız devam etmektedir. MOOC platformlarından alacağınız derslerle ilgili önemli noktalar ve derslerin nasıl alınacağına ilişkin detaylar aşağıdadır:

 • 2019 ve sonrası girişli lisans öğrencileri için lisans eğitimi süresince en az 1 dersin, 4 AKTS’den az olmamak, 30 AKTS’yi aşmamak üzere, bölüm MOOC koordinatörü (İşletme bölümü için; Dr. Z. Rüya Yüksel- yukselzeh@mef.edu.tr)) tarafından onaylanacak edX, Coursera veya diğer kitlesel açık çevrimiçi ders (MOOC) platformlarından alınması gerekmektedir.

 • Dersin "geçti" olarak değerlendirilmesi için; Kişiselleştirilmiş Öğrenme Deneyimi derslerinin içerik etkileşim oranının en az %70 olması gerekmektedir. 

 • Yalnızca seçmeli dersler MOOC platformlarından alınabilmektedir. 

 • ÇAP öğrencileri MOOC dersleri alabilirler.

 • Yandal öğrencileri MOOC dersleri alamazlar.

 • PLE (Personalized Learning Experience) dersleri kredi limitinden sayılmamaktadır.

 • Alınan derslerin herhangi bir yabancı dil öğrenme dersi olmadığı sürece eğitim dili İngilizce olmalıdır.

 • Alınan dersler lisans veya yüksek lisans seviyesinde olabilir.

 • MOOC dersleri başarı bursu için kullanılamamaktadır.

 • Sadece sertifika alabileceğiniz dersler transkriptlerinize işlenebilecektir. Sertifikası olmayan derslere ait raporlar kabul edilmeyecektir.

 • Üniversite Senatosunun aldığı karara bağlı olarak PLE dersinden “geçti” notu alabilmek için alınan tüm MOOCların sertifikalarının temin edilmesi ve her bir MOOC için 2-5 dakika süreyle, öğrencinin dersin ana fikrini ve öğrendiklerini anlattığı bir sunum kaydının MOOC koordinatörüne iletilmesi gerekir.

 • MOOC derslerinin değerlendirilmesi “başarılı” veya “başarısız” olarak yapılmaktadır.

 Dersleri almaya başlamadan önce bölüm koordinatörünüzden onay almanız gerekmektedir.

Coursera’dan alabileceğiniz ders listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Coursera Ders Listesi

Alacağınız derslerin bahar dönemi sonunda transkriptlerinize işlenebilmesi için izlemeniz gereken adımlar aşağıdaki gibidir. 

 • Alacağınız derslere ait bilgileri (dersin adı, alınacağı platform, ders linki, süresi ve saydırmayı düşündüğünüz seçmeli ders slotu) Google Drive’da paylaşılan Google Sheets dokümanına, belirtilen örnek formatını değiştirmeden girmelisiniz. (Mobil cihazlardan değil, bilgisayardan açmanızı ve sadece kendi satırınıza giriş yapmanızı, diğer arkadaşlarınıza ait bilgileri değiştirmemenizi rica ediyoruz.) 

 • İşletme Bölümü’nün seçilebilir ders kredi seçenekleri yalnızca 5 ECTS’dir. Seçilen dersler toplamda 5 ECTS olacak şekilde birleştirilerek transkriptlerinize aktarılacaktır. Bu nedenle toplamı 5 ECTS olacak şekilde ders seçmelisiniz. Diğer taraftan, mezuniyet durumundaki öğrenciler için ya da belirli adette kredi almak isteyen öğrenciler için bu kural esnetilebilmekte ve daha düşük ECTS değerindeki dersler de tanımlanabilmektedir. Bu durumdaki öğrencilerin de özel durumlarını Google Sheets dokümanına yazması ve koordinatör hocalarına bilgi vermesi gerekmektedir. 

 • Toplamda 25-30 saatlik bir ders, 1 ECTS değerindedir. 5 ECTS için, 125-150 saatlik ders(ler) almalısınız.

 • Dersleri saydırabilmeniz için, sertifikanızı ve dersle ilgili yorumlarınızı içeren (dersin size ne kattığını, neler öğrendiğinizi yazmalısınız) İngilizce olarak hazırladığınız raporunuzu ve dersin kapsamını ve içeriğini gösteren ekran görüntülerinden oluşan (ekranda isminizi de gösteren) PDF formatındaki bir ders içeriği dosyasını (syllabus), çevrimiçi ders koordinatörü hocanıza (yukselzeh@mef.edu.tr) değerlendirilmek üzere üniversitemizin akademik takvimde belirtilen derslerin son gününe kadar göndermelisiniz. Her bir dersi ayrı ayrı klasörleyerek Google drive linki paylaşmanız tavsiye edilir.

Diğer tüm detaylar için (Google Sheets 'de yer alan) sıkça sorulan sorulara bakabilirsiniz.

Ayrıca CELT tarafından gönderilen duyuları da takip etmenizi önemle tavsiye ederiz.

Sağlıklı ve başarılı bir dönem dileriz.

MOOC Koordinatörü 
Dr. Rüya Yüksel 

yukselzeh@mef.edu.tr