Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerimizin ders seçimlerini yaparken önceliği içinde bulundukları dönemin derslerine vermeleri önerilir. Eğer alt dönemlerden alınmayan ya da bırakılan dersler varsa onlara öncelik vererek programın yapılması idealdir. Tüm bu dersler alındıktan sonra öğrenci, danışmanının da onayıyla üstten ders de alabilir. İşletme programını tamamlamak için toplamda alınmış olması gereken kredi sayısı 240 AKTS'dir ve öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına (GNO) sahip olmaları gerekmektedir.

2019 ve sonra girişli lisans öğrencileri için lisans eğitimi süresince en az 1 dersin, en az 4 AKTS’den az olmamak, 30 AKTS’yi aşmamak üzere, bölüm tarafından onaylanacak edX, Coursera veya diğer kitlesel açık çevrimiçi ders (MOOC) platformlarından alınması gerekmektedir.