Neden İİSBF?

Güçlü Akademik Kadro

İİSBF, güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Her biri kendi alanında uzmanlaşmış öğretim üyeleri, öğrencilere zengin bir öğrenme deneyimi sunar. Fakültemizde görev yapan akademisyenler, disiplinlerindeki en güncel bilgi ve araştırmaları öğrencilere aktarırken, aynı zamanda öğrencilerin akademik ve profesyonel gelişimlerini desteklerler.

Aktif Öğrenme – Yapay Zeka Tabanlı Öğrenme Platformları

İİSBF öğrencilerine aktif öğrenmeyi teşvik eden bir ortam sunar. Geleneksel ders anlatımından daha öteye giderek, öğrencilerin katılımını ve etkileşimini artırır. Aktif öğrenme (Flipped Learning) yöntemiyle, öğrencilerin ders içeriğini önceden hazırlanmış materyallerle ve son teknolojileri içeren yapay zeka tabanlı öğrenme platformları üzerinden öğrenmeleri ve sınıf içinde daha fazla pratik yapmaları sağlanır. Bu yöntem, öğrencilerin, kendi belirleyeceği hız ve seviyede, konuları daha iyi anlamalarını ve kavramalarını destekler, aynı zamanda eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir.

Yenilikçi Ders Programı

İİSBF'nin ders programı, güncel ve yenilikçi bir yaklaşımla şekillendirilmiştir. Her disiplinin ihtiyaçlarına ve sektördeki gelişmelere uygun olarak tasarlanan dersler, öğrencilere pratik beceriler kazandırmayı hedefler. Modern teknoloji ve yöntemlerle desteklenen müfredat, öğrencilerin rekabetçi bir iş dünyasına hazırlanmalarını sağlar. Ayrıca, seçmeli dersler ve uygulamalı projelerle zenginleştirilen müfredat, öğrencilere geniş bir perspektif sunar ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

İİSBF, geniş bir program yelpazesine sahiptir ve öğrencilere çeşitli alanlarda eğitim imkânı sunar. Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Psikoloji gibi farklı disiplinlerde İngilizce eğitim almak isteyen öğrencilere uygun uluslararası standartlarda programlar sunulur. Her bir program, alanının uzmanı öğretim üyeleri tarafından yürütülür ve öğrencilere kapsamlı bir eğitim sağlar. Bu programlar, öğrencilere farklı kariyer olanakları ve ilgi alanlarına göre seçenekler sunar.

Bunun yanı sıra İİSBF, geniş bir yelpazede ÇAP ve yandal programları sunarak öğrencilerin akademik ve kariyer hedeflerine ulaşmalarını destekler. İşletme, Yönetim, Girişimcilik, Ekonomi, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Liderlik olmak üzere çeşitli yandal seçenekleri bulunmaktadır. Bu programlar, öğrencilere kendi ilgi alanlarında derinlemesine çalışma ve farklı disiplinler arasında bağlantı kurma fırsatı sunar, böylece mezuniyet sonrası iş dünyasında ve akademide daha rekabetçi olmalarına katkı sağlar.

Bununla birlikte İİSBF mezuniyet koşulu olan ve üniversite genelinde sunulan MOOC dersleri kredi karşılığı seçmeli ders olarak sayılmaktadır.