Vizyon

Tüm programlarımızda Türkiye'de öncü konumumuzu ve akademik çıktılarımızla uluslararası alandaki başarılarımızı sürdürmek.

Misyon

Öğrencilerimizi yapay zeka çağının gerektirdiği yetkinliklerle donatarak girişimci liderler yetiştirmek ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik bilimsel araştırmaları destekleyerek çevreye, topluma ve ekonomiye katkı sağlamak.