Vizyon

Programlarımızda, mezunlarımızın gerek özel sektör, gerek kamu, gerekse sivil toplum kuruluşlarında aranılan ve fark yaratan çalışanlar olabilmesi için sadece içeriğe değil 21. yüzyılın gerektirdiği yetkinliklere de önem vermekteyiz.  Kaliteyi ön planda tutan ve eğitime önem veren bir araştırma üniversitesinin parçası olarak tüm programlarımızda hedefimiz Türkiye’de ilk 10, dünyada ise ilk 500 program arasına girmektir.

Misyon

MEF Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin misyonu, odaklandığı alanlarda araştırma yaparak bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi toplumla paylaşıp uygulamaya sokmaktır. Amacımız işletme, iktisat, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ile psikoloji alanlarında öğrencilerimizin hayatlarını değiştiren eğitim programlarımız aracılığıyla gelecek yüzyılın liderlerini yetiştirmek, ve gelecek yüzyılın kurumlarının oluşturulmasına katkılarda bulunarak toplumun refah düzeyini yükseltmektir.