Kamu Hukuku Doktora Programı

Günümüzde Kamu Hukuku, devletler arası ilişkileri incelemenin ötesine geçmiş, küreselleşmenin farklı alanlarda meydana getirdiği sonuçları takip eden ve bu değişikliklerin bir parçası olan alan haline gelmiştir. Kamu Hukuku Doktora Programının açılma amacı öğrencilerin, bireyler, ulusal/uluslararası sivil toplum kuruluşları, hükümetlerarası kuruluşlar ve devletlerden oluşan kamu hukuku aktörleri arasındaki ilişkileri yenilikler ışığında anlamalarını ve analiz edebilmelerini sağlamaktır. Bunun yanı sıra bu programda hukuk kuramının temellerini kavramış, kamu hukuku alanlarını bütünsel bir şekilde ele alabilen, akademik araştırma ve çalışma yapabilen uzman hukukçular yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Program kapsamında öğrencilere kamu hukuku alanlarında araştırma yapma ve tartışma olanağı sunulur, bilimsel araştırma yöntemleri ve etik kurallar öğretilir, öğrencilerin derinlemesine akademik çalışma yapmaları amaçlanır.

Programda, öğrencilerin Hukuk Kuramı, Hukuk Felsefesi, Mali Hukuk, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Uluslararası Hukuk, İnsan Hakları Hukuku, İdare Hukuku, Anayasa Hukuku gibi alanlarda kapsamlı ve derin araştırmalar yapabilme ve bu alanlardaki birikimlerini ulusal ve uluslararası alanda bilimsel bir sonuç ortaya koyarak aktarabilme becerisi geliştirmeleri istenmektedir. Bu şekilde, akademik gelişime katkı sunan, çok yönlü, bütüncül ve araştırmacı, kuvvetli bir hukuk nosyonuna ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, alanında uzman araştırmacı hukukçular yetiştirilmesi hedeflenmektedir.