Program Hakkında

Kamu Hukuku Doktora Programı yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programdaki tüm dersler Türkçe' dir. Programlar kapsamında yer alan dersler, üniversitemizin güçlü akademik kadrosu, diğer yükseköğretim kurumlarından gelen akademisyenler ile yürütülecektir.