Başvuru ve Kabul Şartları

Başvuru Koşulları:

 • Kamu Hukuku Doktora Programına hukuk lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun olmuş kişiler başvurabilir. Ayrıca, adayların herhangi bir alanda tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomaları için diplomanın alındığı yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda Yükseköğretim Kurumunun uygun görüşü aranır.

 • Adayların; eşit ağırlık puan türünde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 60 puana sahip olmaları gerekir. Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören "Graduate Record Examination" (GRE) ya da Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavında en az ALES sınavına eşdeğer bir puan alan adaylar da değerlendirmeye alınır. (ALES puanı %50 ağırlıkla değerlendirmeye alınacaktır.)

 • Adayların, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. (Yabancı dil puanı %10 ağırlıkla değerlendirmeye alınacaktır.)

 • Yukarıda belirtilen şartları sağlayan adayların bilim sınavı ve mülakatta başarılı olmaları gerekmektedir. (Bilim sınavı ve mülakat puanı %40 ağırlıkla değerlendirmeye alınacaktır.)

 • Değerlendirme sonucunda elde edilen toplam puanın 70 puanı geçmesi gerekmektedir.

Başvuru:
Başvuru çevrimiçi yapılacak, aşağıdaki belgelerin asılları kesin kayıt esnasında teslim edilecektir. 

İstenen Belgeler:

 • Başvuru Formu (online doldurulacaktır)

 • Lisans ve tezli yüksek lisans diplomasının usulüne uygun fotokopisi/Geçici Meznuiyet Belgesi/E-Devlet'ten alınan mezuniyet belgesi

 • ALES belgesi

 • Yabancı dil sınav belgesi

 • Özgeçmiş (CV)

 • Askerlikle ilişiksiz belgesi (Türk erkek adaylar için) fotokopisi/E-Devlet'ten alınan askelikle ilişiksiz belgesi

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

 • İki adet fotoğraf

 • Lisans ve yüksek lisans transkript

Başvuru işlemi esnasında, adayların fotokopisini getirdikleri belgelerin aslını ibraz edilmesi gereklidir.

Başvuru Formları

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin

Uluslararası Öğrenciler İçin