Araştırma Alanları

Yapay Öğrenme, Örüntü Tanıma

Yapay öğrenme, bilgisayar kullanarak veriden kurallar çıkarmaya yarayan, yapay zekanın önemli alt kollarından biridir. Örüntü tanıma da yapay öğrenmeye benzer bir şekilde veriden otomatik olarak örüntülerin çıkarılmasını sağlar.

Bilgisayarla Görme

Bilgisayarla görme, insanların görme yeteneklerine benzer bir şekilde, kameralarla algılanan görüntülerin bilgisayarlarla işlenerek otomatik olarak anlamlandırılmasıdır.

Biyometrik Sistemler, Güvenlik

Biyometri, insanların fiziksel ve davranışsal ayırtedici özelliklerini kullanarak bilgisayarlarla otomatik olarak tanınmasıdır.

Yapay Zeka

Yapay zeka, bilgisayarların, veya daha genel olarak makinaların, insanlardaki gibi ‘akıllı’ davranması için yapılan çalışmalarla ilgilenir. Akıllı davranışlara örnek olarak, mantıksal karar alma, çıkarımda bulunma ve yaratıcılık verilebilir.

Paralel ve Dağıtık Sistemler

Paralel & Dağıtık Sistemler gurubu olarak MEF Üniversitesinde dağıtık sistem yazılımları, paralel hesaplama ve veri tabanlı servislerin geliştirilmesi ve değerlendirimesi üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar temelde elektronik-bilim ve ticaret, çevrimiçi ve mobil oyunlar, grafik işleme, veri depolama ve sosyal ağlar gibi güncel uygulamaların getirdiği gereksinimler ışığında yapılmaktadır. Araştırmalarımızın sonuçları hem teorik hemde oluşturulan prototipler vasıtasıyla gerçeklenir ve nihayetinde gerçek hayat uygulamalarında ve ürünlerinde kullanılması öngörülür.

Yayınlar:
Ş. Ş. Arslan, B. Parrein and N. Normand, "Mojette transform based LDPC erasure correction codes for distributed storage systems," 25th SIU, Turkey, 2017, pp. 1-4.

Veri Depolama ve Kodlama

Veri Depolama ve Kodlama modern veri depolama teknolojileri, algoritma geliştirilmesi, farklı kodlama teknikleri ile ileri veri koruması ve şifrelenmesi gibi konularla ilgilenir. MEF’te grup olarak bizler, manyetik ve elektronik tabanlı (Sabit ve Katı Hal Disk) ve yazılım tabanlı bulut depolama çözümleri üzerine araştırmalar yapmaktayız. Ayrıca DNA, hologram, quantum ve molekül mekaniği tabanlı veri depolamanın geleceğini belirleyecek teknolojileri araştırmaktayız.

Yayınlar:
S. S. Arslan, T. Goker and R. Wideman, “A Joint Dedupe-Fountain Coded Archival Storage," IEEE ICC’17, Paris, France, Mayıs 2017.
S. S. Arslan, Hoa Le, Joseph Landman, Turguy Goker, "OpenMP and POSIX threads Imp. of Jerasure 2.0, " IEEE BlackSea Com., KHU, Ist., Turkey. 2017.

Hesaplamalı Nörobilim

Hesaplamalı Nörobilim, disiplinler arası bir alan olarak nörobilim, psikoloji, bilgisayar mühendisliği temel alanları üzerine kurulu olup iktisat, pazarlama, ergonomi ve politika gibi alanlarda uygulamaya yönelik çerçeve sunan bir alandır. Temel amaç, geleneksel yaklaşımları farklı seviyelerden incelemektir. MEF Beyin Dinamikleri Laboratuvarı’nda EEG/ERP, Göz izleme, Deri ilektenliği, Nabız Ölçümü gibi farklı yöntemler aktif olarak kullanılmaktadır. Bu labdeki temel araştırma soruları satın alma süreçlerinin nöral izdüşümlerini anlamak, web-sitelerinin kullanılabilirliğinin ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi, TV reklam filmlerinin optimizasyonu, ve bireysel tercihlerin öngörülebilmesidir.

Yayınlar:
Çakar, T., Rızvaoğlu, K., Öztürk, Ö., Zengin-Çelik, Z., Güvardar, İ. (2017). User Experience during Product Search of First-Time Buyers in E-Commerce. Understanding Novel User Experience: Design, User Experience, and Usability: Theory, Methodology, and Management, pp.342-362, of the series Lecture Notes in Computer Science.