Fakülte Hakkında

MEF Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Makina Mühendisliği Bölümlerinden oluşmaktadır.

Bu bölümlerimizin yürüttüğü, uluslararası akreditasyon ölçütlerine göre hazırlanmış olan %100 İngilizce 4 yıllık lisans programları öğrencilerimize evrensel standartlarda bir eğitim-öğretim sunmaktadır. Gerek ders programları, gerekse de araştırma/tasarım projesi yürütme gibi ders dışı etkinliklerle, öğrencilerimizin, öğrenim gördükleri alanın temelleri konusunda sağlam bir anlayış geliştirmelerine, yaratıcılık ve yenilikçilik potansiyellerini ortaya çıkarıp zenginleştirebilmelerine olanak sağlanmaktadır.

Derslerde kullanılan “Flipped Learning” eğitim-öğretim yöntemi, araştırmacı yönü güçlü öğretim üyelerimizin bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle etkili ve verimli bir şekilde paylaşmasına yardımcı olmaktadır. Öğrenci laboratuvarlarımız da, teorik bilgilerin uygulanarak pekiştirilmesi bakımından önemli bir destek vermektedir. Sadece bilginin uygulama ile birleştirilmesi bakımından değil, mezunlarımızın potansiyel iş yerlerini ve işverenlerini tanımaları bakımından da önemli olan yaz stajları, maksimum faydanın sağlanması için, titizlikle belirlenen staj yerleri ile yakın işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir.

Programlarımız, öğrencilerimizin kendi kendine öğrenme, takım çalışması yapma, sözlü ve yazılı iletişimde bulunma yeteneklerini geliştirici bir içeriğe de sahiptir. Bunların yanısıra, dünyanın önde gelen üniversiteleriyle Ortak 3+2 Lisans ve Uluslararası Yüksek Lisans Programı, Erasmus kapsamında ve Erasmus dışı ikili anlaşmalarla uluslararası değişim programları öğrencilerimizin uluslararası yönünün gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

Vizyon

Geleceğin toplum yararına şekillendirilmesinde, mühendislik alanında verdiği eğitim-öğretim ve temel/uygulamalı araştırma çalışmalarıyla uluslararası bir odak olmak.

Misyon

Uluslararası düzeyde istihdam edilebilen; yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik ve liderlik özelliklerini araştırma yetenekleri ile birleştirerek çevresel, sosyal ve etik değerlere saygı ile, alanlarında pozitif farklar oluşturabilen, kendini sürekli olarak geliştirebilen çağdaş mühendisler mezun etmek; mühendislik alanlarında yerel ve global olarak toplum yararına bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak.