Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler mühendislik mesleğinin işleyişinde sürekli bir gelişim ve değişime neden olmaktadır. Artık, mühendislik; tasarım araçlarındaki, cihazlardaki ve güçlü bilgisayarlar aracılığıyla hesaplama ve iletişim olanaklarındaki gelişmeler sayesinde emek yoğun yönlerinden büyük ölçüde arındırılmıştır. Bununla birlikte, yaratıcılık, yenilikçilik ve mesleki yetkinlikler bakımından bir o kadar rekabetçi hale gelmiştir.

MEF Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin bu rekabete hazır olarak mezun olmaları için uluslararası akreditasyon gereklerine göre şekillendirilmiş olan lisans programlarımız, araştırmacı yönleri güçlü, uluslararası tanınırlığı olan öğretim üyeleri ile yürütülmektedir.

Flipped Classroom uygulamasıyla, öğrencilerimizin dersliği bir takım sorularla, bilinmezliklerle terk etmesi değil; sınıftan, arkadaşları ve öğretim üyesiyle etkileşimli bir ortamda ürettiği cevaplar, çözümlerle ayrılmasına olanak sağlanmaktadır.

Derslerde öğrenilen bilgilerin senteze ulaştırılıp uygulanması tasarım projeleri ile sağlanmaktadır. Üzerinde çalışılan bileşenlerin/sistemlerin prototiplerinin imal edilmesiyle sonuçlanan bu projeler analiz, tasarım ve uygulama yönleriyle öğrencilerimize önemli yetenekler kazandırmakta; yaratıcı ve inovatif yönlerini ortaya koymalarına yardımcı olup iş hayatına hazırlanmalarına katkı sağlamaktadır. Bu projeler farklı alanlarda öğrenim gören öğrencileri bir araya getirerek disiplinlerarası bir platform oluşturarak öğrencilerimizin disiplinlerarası ortamlarda çalışmayı deneyimlemeleri bakımından da bir değer taşımaktadır. Diğer taraftan, müfredatın bir parçası olarak yürütülen zengin staj programları ile öğrencilerimizin uygulamanın içinde yer almaları sağlanmaktadır.

Diğer cazip öğrenim olanakları; öğrencilerimize maksimum fayda sağlayacak şekilde tasarlanmış olan 3+1 Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans ve Ortak 3+2 Lisans ve Uluslararası Yüksek Lisans Programları; Çift Anadal Programları; Erasmus içi ve dışı uluslararası öğrenci değişim programlarıdır.

MEF Üniversitesi mühendislik programları uluslararası akreditasyon kurumu ABET tarafından 2018-2028 yılları arasında akredite programlardır. Bu programlarımızda evrensel standartlarda eğitim-öğretim sunulmaktadır. Amaç, yaratıcı ve yenilikçi uygulamalarla geleceğin şekillenmesinde pay sahibi olacak uluslararası düzeyde istihdam edilebilen mühendisler yetiştirmektir. MEF Üniversitesinin, köklü bir eğitim-öğretim geleneğine sahip olan, ülkemiz eğitim-öğretim sistemine 50 yılı aşkın bir süredir önemli katkıları olan MEF Eğitim Kurumlarının yükseköğretim düzeyindeki devamı olması bu amacın gerçekleştirilmesi için önemli bir güvence oluşturmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Fevzi ÜNAL
Dekan