Görev ve Sorumluluklar

 • Üniversitenin uluslararasılaşma stratejisinin kurum içi ve kurum dışında etkili bir şekilde yaygınlaştırılmasında ve uygulanmasında rol oynamak,

 • Üniversitenin yer aldığı Avrupa Birliği projelerinin sorunsuz şekilde ilerlemesine destek olmak,

 • Erasmus+ programlarını üniversite içinde tanıtmak, tanıtım materyallerini hazırlamak, program başvuru süreçlerini yöneterek başvuru değerlendirmelerini yapmak, sonuçları duyurmak, gelen ve giden öğrenci ve personelin süreçlerini desteklemek, gerekli resmi evrakları düzenlemek,

 • Türkiye ve Avrupa Birliği Yükseköğretim alanındaki dijital sistem ve veritabanları da dahil olmak üzere her tür programı hedefler doğrultusunda etkin bir şekilde kullanmak,

 • Uluslararası Ofisin gerek ortak kurumlarla gerek resmî kurumlarla (Avrupa Birliği, Ulusal Ajans, Yükseköğretim Kurulu) koordineli bir şekilde çalışmasına katkıda bulunmak,

 • Uluslararası öğrenci kontenjanına öğrenci alımı için gerekli tanıtım materyallerini hazırlamak, tanıtım etkinliklerine katılmak ve ilgili kurumlar ile iş birliği içinde olmak,

 • Uluslararası öğrenci kontenjanına başvuran öğrencileri değerlendirmek, kabul ve kayıt işlemlerini gerçekleştirmek, ikamet dahil evrak işlemlerini takip etmek,

 • Gelen ve giden öğrenci ve personel, ortak kurum temsilcileri ve uluslararası öğrenciler ile etkili sözlü ve yazılı iletişim içinde olmak,

 • İnternet sitesinde bulunan Uluslararası Ofise ilişkin sayfaları düzenlenmek ve güncellemek,

 • İlgili fakülte ve bölüm koordinatörleriyle, Öğrenci İşleri, Genel Sekreterlik ve Rektörlük birimleri ile iletişim ve koordinasyon içinde çalışmak,

 • Ofis içi işleyişin devamlılığını sağlamak,

 • Üniversitenin uluslararasılaşma stratejisinin kurum içi ve kurum dışında etkili bir şekilde yaygınlaştırılmasında ve uygulanmasında rol oynamak,

 • Üniversitenin yer aldığı Avrupa Birliği projelerinin sorunsuz şekilde ilerlemesine destek olmak,

 • Erasmus+ programlarını üniversite içinde tanıtmak, tanıtım materyallerini hazırlamak, program başvuru süreçlerini yöneterek başvuru değerlendirmelerini yapmak, sonuçları duyurmak, gelen ve giden öğrenci ve personelin süreçlerini desteklemek, gerekli resmi evrakları düzenlemek,

 • Türkiye ve Avrupa Birliği Yükseköğretim alanındaki dijital sistem ve veritabanları da dahil olmak üzere her tür programı hedefler doğrultusunda etkin bir şekilde kullanmak,

 • Uluslararası Ofisin gerek ortak kurumlarla gerek resmî kurumlarla (Avrupa Birliği, Ulusal Ajans, Yükseköğretim Kurulu) koordineli bir şekilde çalışmasına katkıda bulunmak,

 • Uluslararası öğrenci kontenjanına öğrenci alımı için gerekli tanıtım materyallerini hazırlamak, tanıtım etkinliklerine katılmak ve ilgili kurumlar ile iş birliği içinde olmak,

 • Uluslararası öğrenci kontenjanına başvuran öğrencileri değerlendirmek, kabul ve kayıt işlemlerini gerçekleştirmek, ikamet dahil evrak işlemlerini takip etmek,

 • Gelen ve giden öğrenci ve personel, ortak kurum temsilcileri ve uluslararası öğrenciler ile etkili sözlü ve yazılı iletişim içinde olmak,

 • İnternet sitesinde bulunan Uluslararası Ofise ilişkin sayfaları düzenlenmek ve güncellemek,

 • İlgili fakülte ve bölüm koordinatörleriyle, Öğrenci İşleri, Genel Sekreterlik ve Rektörlük birimleri ile iletişim ve koordinasyon içinde çalışmak,

 • Ofis içi işleyişin devamlılığını sağlamak,