Tam Zamanlı Uluslararası Öğrenciler

MEF Üniversitesi, sınıfta uluslararası çeşitliliğin eğitimin kalitesini güçlendirdiğine inanmaktadır. “Evde uluslararasılaştırma”, küresel bağlantılarımızın bir parçası olacaktır. Tamamıyla %100 İngilizce olarak verilecek akademik programlarımız (Hukuk dışında) ve %50 uluslararası öğretim kadrosu oranı hedefiyle yüksek sayıda uluslararası öğrencimiz olacağına eminiz. Böylece; farklı geçmişler ve ana diller, kültürlerarası iletişime teşvik edecektir. İngilizce dili, etkileşimin doğal aracı haline gelecek ve farklı deneyimlerin paylaşılması kültürel bilinci ve toleransı yükseltecektir. Hem Türk hem de uluslararası öğrenciler, mezuniyet sonrası uluslararası iş fırsatlarını değerlendirmelerini teşvik edici hale gelecek global arkadaşlık ağı oluştura bileceklerdir.

Basitleştirmek gerekiyorsa, yurt dışından öğrenci olarak Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında kalan ülkelerin vatandaşları (T.C. veya KKTC vatandaşlıklarından birine sahip çifte vatandaşların dışında), lise eğitimlerini yurtdışında tamamlamış T.C. veya KKTC vatandaşları, ve KKTC uyruklu GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar başvurabilirler. Detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Yurt dışından öğrenci kategorisine başvuran adaylar, lise diploması ve/veya tanınmış ulusal veya uluslararası üniversite giriş/lise çıkış sınavlarına dayalı olarak kabul edilirler. Kabul edilebilir diploma/sınavların tam listesi ve başvuru prosedürü hakkında detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.