Başvuru Koşulları

Adayların, başvuru sırasında, lise son sınıfta kayıtlı veya mezun durumda bulunmaları gerekir. Yurt dışında öğrenim görülen liseler tarafından verilen diplomaların Türk liselerinden alınan diplomalara denk olması koşulu aranır. Lise diplomasını henüz almamış aday öğrenciler ön kabul alabilir.

Aday öğrenciler bir lise diploması (lise son sınıfta olanlar için transkript/not dökümü), Uluslararası diploma (IB, Abitur vb.), ulusal lise çıkış/üniversite giriş sınav puanı, veya uluslararası üniversite giriş sınav sonuçları (SAT, GCE, ACT vb.) ile başvurabilir. Kabul edilen diploma/sınav ve bunlara ait minimum puanlar MEF Üniversite’nin web sayfasında bulabilirsiniz. 

Online Başvuru:

Aday öğrenciler, online başvuru formunu tamamlamalıdır. Aday öğrenciler aşağıdaki belgeleri başvurularına eklemelidir:
 

 • Pasaportlarının nüfus bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi

 • Vesikalık fotoğraf

 • Lise diploması (varsa)

 • Lise transkripti/not dökümü

 • Kabul edilen lise çıkış/üniversite giriş sınavlarından birinin sonucu (varsa)

 • İngilizce yeterliliğini gösteren belge (varsa)

 • Niyet mektubu

İngilizce Yeterliliği:

MEF Üniversitesi İngilizce eğitim veren bir üniversitedir. Hukuk hariç tüm programlar %100 İngilizcedir. Hukuk Programı %30 İngilizcedir.

Öğrenciler akademik programlara başlamadan önce İngilizce yeterliliklerini kanıtlamak zorundadır. Gerekli İngilizce yeterliliği TOEFL iBT sınavının 80 puanına denktir. İngilizce yeterliliği belgelendirmek için uluslararası ve ulusal olarak tanınan aşağıdaki sınavlar kabul edilir. Tanınan sınavlar ve puan denklikleri şu şekildedir:

TOEFL iBT 80
PTE ACADEMIC 59
CAE C
CPE C
UDS, KPDS, YDS (Türk ulusal sınavları) 67

Başvuru veya kesin kayıtlar sırasında İngilizce yeterliliğini kanıtlayamayan aday öğrenciler, MEF Üniversitesi İngilizce Yerleştirme ve Yeterlilik Sınavı’na katılır. İngilizce Yeterlilik Sınavı’nı geçemeyen öğrenciler gereken seviyeye gelene kadar MEF Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenim görürler.

Ana dili Türkçe olmayan ya da Türkçe eğitim veren liselerden mezun olmayanlar Hukuk Programı aday öğrencileri Türkçe yeterliliklerini belgelemek zorundadır (TÖMER C).

Kabul Kararları Süreci:

Başvuru koşullarını sağlayan aday öğrencilerin kabul edilip edilmeyeceklerine dair karar, aday öğrencilerin başvurular içindeki göreceli başarı seviyesine bağlıdır. Aday öğrencilere kabul kararları ve burs teklifleri iletildikten sonra aday öğrencilerden kayıt olma niyetlerini göstermek amacıyla Üniversite’nin banka hesabına 1000 USD* ön ödeme yapmaları istenir. Bu ödeme, ilk dönemin öğrenim ücretinden düşülecek şekilde alınır ancak kayıt yaptırılmaması durumunda iade edilmez. Ödemenin ardından aday öğrenciye resmi bir kabul mektubu gönderilir. 

*Vize uygulanan ülkelerden gelen öğrencilerden eğitim öğretim ücretinin tamamının ödenmesi talep edilmektedir. 

Kesin Kayıtlar:

Kabul edilen aday öğrenciler üniversite kayıtlarını Üniversite’nin web sitesinde ilan edilen tarihler arasında yapacaktır. Kesin kayıt sırasında gerekli belgeler:
 

 • Lise diplomasının aslı ve eğer diploma Türkçe ya da İngilizce değilse noter onaylı Türkçe çevirisi

 • Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı ya da Türk Konsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından verilen Denklik Belgesi

 • Lise transkriptinin/not dökümü aslı

 • Test sonuçlarının (lise çıkış/üniversite giriş sınavı) sonuç belgesinin aslı (varsa)

 • Öğrencinin pasaportunun nüfus bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi

 • Son 6 içinde çekilmiş, kişinin açıkça tanınmasına olanak veren 4 vesikalık fotoğraf (4.5 x 6 cm boyutlarında)

 • Öğrenim ücreti ödemesinin dekontu

 • Tanınan İngilizce yeterlilik sınav sonuçlarının aslı (varsa)

Açıklanan tarihler içinde kayıt sürecini tamamlayamayan ya da gerekli belgeleri sağlayamayan aday öğrenciler, MEF Üniversitesi’nde öğrenim görme haklarını kaybeder.

Kabul Edilen Diplomalar/Sınavlar