Kimler Başvurabilir?

Adayların, başvuru sırasında, lise son sınıfta kayıtlı veya mezun durumda bulunmaları gerekir. Yurt dışında öğrenim görülen liseler tarafından verilen diplomaların Türk liselerinden alınan diplomalara denk olması koşulu aranır.

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

 • Yabancı uyruklu olanlar,

 • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge (mavi kart) sahibi olduklarını belgeleyenler (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),

 • Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyruklular,

 • T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

 • KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar,

yurt dışından öğrenci olarak başvurabilir. 

 • T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,

 • KKTC uyruklu olanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucunu sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

 • Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),

 • Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluları (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucunu sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

 • Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimleri gören T.C. uyruklu olan veya doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar,

 • Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle ilişiği kesilmiş olanlar,

yurt dışından öğrenci olarak başvuramazlar.

YÖK Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar