Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için şu koşuları sağlamaları gerekmektedir:

1. Zorunlu ve seçmeli bütün derslerden geçmeleri (en az 240 kredi),

2. Aşağıda açıklamaları bulunun dört farklı kategori seçmeli derslerden gerekli minimum kredileri tamamlamaları, Alan seçmeliler: Ekonomi bölümü ya da başka bölümler tarafından açılan bölüm seçmeli dersi olarak kabul gören derslerden en az 40 kredi

Alan dışı seçmeliler: Diğer departmanlar tarafından açılan derslerden en az 10 kredi

Serbest seçmeliler: Alan seçmeli ya da alan dışı seçmeli kategorilerinden en az 45 kredi

Sosyal seçmeliler: Sosyal seçmeli dersler havuzundan en az 2 ders (minimum  5 AKTS değerinde) 

3. İki zorunlu staj dersinin minimum D notuyla geçilmesi,

4. En az 2.00 genel not ortalaması (GNO).