Stajlar

MEF Üniversitesi Ekonomi Bölümü Programı müfredatında 2 adet zorunlu staj dersi bulunmaktadır. Öğrencilerin ECON 200-Staj I dersi için için 20 iş günü süreli, ECON 300-Staj II dersi için ise 30 işgünü süreli birer staj yapmaları gerekmektedir.  Staj derslerini tamamlayan öğrenciler profesyonel çalışma ortamlarını tanıma, üniversitede edinilen bilgilerin pratik çalışma ortamında uygulanmasını görme ve bu bilgileri uygulama fırsatı elde etmiş olacaklardır.

Aşağıda zorunlu staj sürecinin ana aşamaları sıralanmıştır.

Staja başlamadan önce: 

1. Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir. Danışma/ rehberlik için üniversitemizin Profesyonel Gelişim Koordinatörlüğü’ne başvurabilirsiniz.

2. Staj yapmaya karar veren ve staj yerini bulan öğrenci başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurup ve formu staj yapacağı şirketin yetkili kişisine imzalatır ve imzalı formu staj başlangıcından en az 10 gün önce staj koordinatörüne (altundalm@mef.edu.tr )  iletir. Başvuru formları aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır.        

ECON 200
ECON 300

3. Staj koordinatörü formu kontrol eder, gerekli ise düzeltmeler isteyebilir. Ardından, formu onaylar ve imzalayarak öğrenciye iletir.

4. Öğrenci, staj koordinatörünün onayladığı formu MEF Üniversitesi İnsan Kaynakları (MEF IK) birimine iletmek üzere aşağıdaki bağlantıya yükler.

https://www.cognitoforms.com/MEFUniversity/zorunlustajsgkbildirimformu

5. SGK girişi yapıldıktan sonra MEF İK birimi tarafından öğrencilere bilgilendirme maili iletilir. SGK girişi yapıldıktan sonra öğrenci stajına başlayabilir. Bu süreçte MEF İK öğrencilerden ek belgeler talep edilebilir.

Staj bittikten sonra:

1. Öğrenci stajını tamamlamasını izleyen dönemde ilgili staj dersine (20 günlük staj için EC 200, 30 günlük staj için EC 300 kodlu dersler) kaydolur. Örneğin; bahar döneminde yapılan stajlar için takip eden güz döneminde, güz ya da yaz döneminde yapılan stajlar için ise takip eden bahar döneminde ilgili dersler seçilir.

2. Öğrenci derse kaydolduktan sonra staj raporu ve staj günlüğünden oluşan staj dosyasını ve şirket yetkilisinin onayladığı staj değerlendirme formunu hazırlar ve dönemin dördüncü haftasının sonuna kadar staj koordinatörüne teslim eder. Staj koordinatörü, teslim edilen raporu gözden geçirir ve staj raporunda bir değişiklik gerekip gerekmediğini öğrenciye bildirir.

Staj dosyanın nasıl hazırlanacağına dair detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır.

MEF Üniversitesi Ekonomi Bölümü Staj Dosyası Formatı
Staj Değerlendirme Formu 

3. Staj raporu staj koordinatörü tarafından değerlendirilir ve ilgili dönemin sonunda öğrencinin harf notu transkripte yansır.

Staj süreci ile ilgili daha detaylı bilgilere ve sıkça sorulan soruların yanıtlarına aşağıdaki dokümanlardan ulaşabilirsiniz.

Ekonomi Bölümü Staj Esasları
Sıkça Sorulan Sorular

Gönüllü Staj

Öğrencilerimiz isterse zorunlu stajlarını tamamladıktan sonra gönüllü olarak da staj yapabilirler. Gönüllü stajın başvuru süreci zorunlu staj ile aynıdır. Staj bittikten sonra herhangi bir evrak teslim edilmez ve ders seçimi yapılmaz.

Gönüllü staj başvuru formu

Staj ile ilgili sorularınız için program koordinatörü iletişim bilgileri:

Muhammed Abdullah Altundal (altundalm@mef.edu.tr )