Çevrimiçi Açık Dersler (MOOC)

27.06.2019 tarihinde Üniversitemizde, Çevrimiçi Açık Derslerin (MOOC) kullanımına ilişkin senato kararı alındı. Bu kararla birlikte, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Üniversitemize başlayan öğrenciler için çevrimiçi açık dersler müfredata eklenmiştir. Her öğrencinin danışmanı alınması gereken çevrimiçi açık derslerin takibinden sorumludur.

İktisat bölümü öğrencileri, çevrimiçi açık dersleri iki farklı türde seçmeli dersleri için saydırabilirler.

 • Bölüm seçmeli dersleri: Öğrencilerin alabileceği bölüm içi seçmeli derslerdir. Bölüm seçmeli dersleri için seçilen derslerin uygun olup olmadığını belirlemek için Çevrimiçi Açık Dersler koordinatörüne danışın.

 • Bölüm dışı seçmeli dersler: Öğrencilerin bölüm dışından alabileceği seçmeli dersler.

Öğrenciler öncelikle hangi dersleri alacaklarına ve hangi tür seçmeli dersler yerine saydıracaklarına karar verirler ve bölümlerinin çevrimiçi açık dersler koordinatöründen onay alırlar.

 • Öğrencinin müfredatında halihazırda yer alan dersler veya bu derslerin içeriğinde yer alan konularla ilgili olan çevrimiçi dersler kabul edilmez.

 • Sadece uygun bir değerlendirme ve sertifikaya sahip kurslar kabul edilir.

 • 1 AKTS yaklaşık 25-30 saatlik bir çalışmadır. İktisat bölümümüzde, bölüm seçmeli derslerimizin hepsi 5 AKTS' ye sahiptir. Bu nedenle, çevrimiçi platform derslerinin bir bölüm seçmelisine sayılmasını istiyorsanız toplam 125-150 saati tamamlamanız gerekir. Çevrimiçi kursların çoğu 125-150 saatin altına düşecektir. Bu nedenle, tek bir bölüm seçmeli dersinin AKTS' sini tamamlamak için birden fazla çevrimiçi platform kursunu bir araya getirmeniz gereklidir. Tamamlanması 25 saat süren A kursunu seçtiğinizi varsayalım; sonra, tamamlanması 60 saat gerektiren B kursu ve ardından tamamlanması için 70 saat gerektiren C kursunu ele alalım. Denklik ölçeğine göre, A dersi 1 AKTS, B dersi 2 AKTS ve C dersi 2 AKTS olmak üzere toplam 5 AKTS = 155 saat, bir bölüm seçmeli dersi için gerekli olan AKTS, tamamlanmış olur.

 • Çevrimiçi platformlar aracılığıyla kazanılabilecek maksimum AKTS yükü yoktur. Ancak, dönem başına en fazla 10 AKTS almanız önerilir.

Nasıl kayıt olunacağına ilişkin adım adım yönergeler

 1. Çevrimiçi açık derslerin, müfredatınızda hangi seçmeli dersler yerine alınacağını planlayın.

 2. Almak istediğiniz çevrimiçi açık derslerin bir listesini yapın ve her bir dersi tamamlamak için gereken toplam saatleri toplam en az 125 saat olacak şekilde hesaplayın.

 3. Tüm bu bilgileri, çevrimiçi açık derslerin adları ve URL bağlantılarıyla birlikte Çevrimiçi Açık Dersler koordinatörüne onay için gönderin.

 4. Onaylandıktan sonra, bunları bir akademik dönem (14 hafta) içinde tamamlamanız beklenir.

 5. Tamamlandığında, sertifikalarınızı Çevrimiçi Açık Dersler koordinatörüne teslim edin. Daha sonra Çevrimiçi Açık Dersler koordinatörü öğrenci işleriyle iletişime geçecek ve derslerinizi not dökümüne kaydettirecektir. Onaylanan paket, ilan edilen seçmeli ders için “Kişiselleştirilmiş Öğrenme Deneyimi” olarak sayılır.

MyMEF sayfasında alabileceğiniz çevrimiçi açık derslerin listesi vardır. Öğrenciler, ilgilendikleri çevrimiçi dersleri görmek için listeyi kolayca filtreleyebilir. Edx kataloğuna ulaşmak için tıklayınız.

MyMEF sayfasında edX ücretli çevrimiçi dersler listesi de bulunmaktadır. Öğrenciler bu form aracılığıyla ücretli derslere başvurabilirler. Formda öğrencilerin “Kişiselleştirilmiş Öğrenme Deneyimi” kodunu isteyip istemediklerini belirtmeleri gerekmektedir. Bu form, öğrencinin online olarak kaydolmak istediği ücretli dersler için koordinatör tarafından onaylandıktan sonra doldurulacaktır.

Ekonomi Bölümü
Çevrimiçi Açık Dersler Koordinatörü: Narod Erkol
E-posta: erkoln@mef.edu.tr