Araştırma Alanları

Konuşma ve Dil İşleme

Otomatik Konuşma Tanıma

İstatistiksel Dil Modelleme 

Konuşma ve Dil İşleme yöntemlerinin eğitim teknolojilerinde kullanılması

Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri

4G/5G Teknolojileri

Kablosuz Ağlar

İşaret İşleme

Kaynak Ayrıştırma 

Ses İşleme 

Görüntü İşleme 

Video İşleme 

Bilgisayarlı Görü

Gömülü Sistemler

Gömülü İşletim Sistemleri 

FPGA ve Mikrodenetçiler 

Mikroişlemci Tabanlı Sistemler

Gelişen Yeni Devre Teknolojileri

Analog Devreler 

Katı Hal Lazerleri 

MEMS Algılayıcılar 

Ölçüm Sistemleri 

Metroloji 

Düşük Güç Tüketimli Sayısal Devre Tasarımı 

Yaklaşık Devreler

Elektromanyetik Alanlar

Elektromanyetik ve Akustik Saçılım 

Ters Saçılma 

Mikrodalga Tomografi Teknikleri

Makine Öğrenmesi

Örüntü Tanıma 

Derin Öğrenme 

Makine Öğrenme Algoritmalarının Sayısal Uygulaması

Robotik, Kontrol ve Mekatronik

İşbirlikçi Robotlar 

İnsan-Robot Etkileşimi 

Haptik 

Fiziksel İnsan-Robot Etkileşiminde Kontrol 

Etkileşim Kontrolü (Empedans/Admitans Kontrol) 

Kesir Dereceli Kontrol Sistemleri 

Makine Öğrenmesi Tekniklerinin Adaptif Etkileşim Kontolüne Uygulanması

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Hidrojen enerjisi 

Yakıt pilleri