Kimya Laboratuvarı

Kimya Laboratuvarında, öğrenciler derste edindikleri temel kimya prensiplerine dayanan deneyleri yürütmekte, gerçek veriler üretmekte ve analiz etmektedirler.