İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı

Yapı Malzemesi Laboratuvarı

MEF Yapı Malzemesi Laboratuvarı, ders programına uygun olarak lisans öğrencileri ile eğitim amaçlı çeşitli çimento, agrega ve beton deneylerinin yapılması için kurulmuştur.

Bu kapsamda çimento inceliği, genleşme, priz tayini ve dayanım deneylerinin yanısıra; elek analizi, özgül ağırlık ve su emme oranı gibi agrega fiziksel özelliklerinin belirlendiği deneyler de yapılmaktadır. Aynı zamanda, bu malzemeler kullanılarak beton karışımları hazırlanıp, alınan numuneler öğrenciler tarafından uygulamalı olarak test edilmektedir. Schmidt çekici ve ultra ses cihazı yardımı ile hasarsız beton deneyleri yapılabilmektedir.  

MEF Yapı Malzemesi Laboratuvarında çelik çekme, basınç, yarma ve eğilme deneylerinin yapıldığı 10-ton kapasiteli bir yükleme cihazı da bulunmaktadır.

Zemin Mekaniği Laboratuvarı

Geoteknik mühendisliği; temeller, şevler, istinat yapıları, yollar, tüneller, düzenli depolama alanları, dolgu setler, ve zemin veya kaya ile temas halindeki diğer tüm inşaat mühendisliği yapılarının analiz, tasarım, ve yapımını üstlenen ana inşaat mühendisliği dalıdır. Zemin mekaniği aracılığıyla zemin davranışı kapsamlı bir şekilde anlaşılarak, zemine temas eden tüm bu yapıların tasarımında kullanılan mühendislik parametreleri belirlenmektedir. Laboratuvar testleri zemin mekaniğinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

MEF Zemin Mekaniği Laboratuvarında zeminlerin sınıflandırılması ve dayanım parametrelerinin belirlenmesi için gereken su muhtevası, özgül ağırlık, elek ve hidrometre analizi, Atterberg limitleri, standart ve modifiye Proktor sıkılığı, konsolidasyon, geçirimlilik, Kaliforniya Taşıma Oranı (CBR), CBR şişme, serbest basınç, tam otomatik kesme kutusu ve statik üç eksenli test (UU, CU ve CD) deney ekipmanları bulunmaktadır. Laboratuvar, lisans öğrencilerinin öğretiminde ve araştırma projelerinin yürütülmesinde kullanılmaktadır.

Mini Jeoloji Laboratuvarı: Kayaç Koleksiyonu

Jeoloji dersi plaka tektoniği teorisi, dünyanın yapısı, depremler, faylar, plaka sınırları, magmatik, metamorfik ve tortul süreçler, bunlara karşılık gelen ortak mineraller ve kayaç türleri, aşınma süreçleri, zemin oluşumu, temel jeolojik enine kesit haritaları, yüzey suları ve yeraltı suları gibi temel jeoloji kavramlarını inşaat mühendisliği öğrencilerine tanıtan bir bilim dersidir.

Dr. Yıldırım’ın başlattığı mini jeoloji laboratuvarı, toplamda ellinin üzerinde magmatik, tortul ve metamorfik kayaç örnekleri içeren zengin bir koleksiyona sahiptir. Öğrencilere mineral tanımlama konusunda eğitim vermek için bir Mohs sertlik ölçeği mineral seti de mevcuttur. İTÜ Maden Fakültesi’nde Uzman Dr. Rahmi Eyüboğlu'na bu mini kayaç koleksiyonunun toparlanması sürecinde verdiği destek ve tüm emekleri için minnettarız. MTA’ya da desteği için teşekkür ederiz.

Laboratuvar Sorumlusu İnş. Müh. İsmail Cantekin

İsmail Cantekin lisans eğitimini 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nden almıştır. 1975 - 1987 yılları arasında İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Laboratuvarında, 1987 - 1992 yılları arasında özel sektörde metro inşaatlarında, 1992 - 2017 yılları arasında  İstanbul Teknik Üniversitesi Zemin Mekaniği Laboratuvarında laboratuvar şefi görevlerinden sonra 2018 yılından itibaren MEF Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında sorumlu mühendis olarak görevini sürdürmektedir.