Elektrik-Elektronik Mühendisliği Laboratuvarı

Bu laboratuvar Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü tarafından kullanılmaktadır. Öğrenciler, aşağıda belirtilen derslere ait uygulamaları bu laboratuvarda yapmaktadır. Ayrıca ders projeleri ve bitirme ödevleri kapsamında da laboratuvardan faydalanmaktadırlar.​

Elektrik-Elektronik Laboratuvarının Kullanıldığı Dersler

EE 201 Devre Analizi Temel devre elemanlarının (direnç, bobin, kondansatör) özelliklerini, devre teorisini (Doğru Akım ve Alternatif Akım) ve ölçüm yöntemlerini öğretmeyi amaçlayan deneyler yapılmaktadır.
EE 203 Sayısal Devre Tasarımı Temel lojik devre elemanları kullanılarak, üst seviye sayısal devrelerin oluşturulması, analizi ve incelemesi yapılmaktadır.
EE 206 Mikroelektronik Devre ve Cihaz Analizi Yarı iletken devre elemanlarının (Diyot, BJT, MOSFET) özelliklerini, devre analizi ve tasarımı yöntemlerini öğretmeyi amaçlayan deneyler yapılmaktadır.
EE 301 Analog ve Sayısal Haberleşmeye Giriş Hem bilgisayar ortamında, hem de fiziksel cihazlar üzerinde, analog ve sayısal haberleşme sistemleri (AM, FM, PAM, PCM, BPSK) modellenip, benzetimleri yapılmaktadır.
EE 303 Sistem ve Kontrol Farklı uygulama alanlarında verimli kontrol yapılarının (PI, PD, PID) tasarlanması amaçlanarak, kontrol sistemleri bilgisayar ortamında modellenip, benzetimleri yapılmaktadır.
EE 305 Sayısal Elektronik Sayısal devrelerde kullanılan kapıların, devre yapılarının ve bellek elemanlarının, yarı iletkenler ile gerçekleştirilerek ayırıcı özelliklerinin incelenmesini ve analizini içeren deneyler yapılmaktadır.
EE 306 Mikroişlemciler Mikroişlemci sistemlerinin anlaşılmasını ve temel çalışma prensiplerinin kavranmasını amaçlayan deneyler ARM DE1-SoC kullanılarak yapılmaktadır.
EE 308 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Proje Tasarımı Dönem için belirlenen bir projenin teorik altyapısından başlanarak, bilgisayarda modellenip, benzetiminin yapılmas