Makine Mühendisliği Laboratuvarı

Makine Mühendisliği Laboratuvarında öğrenciler gruplar halinde dinamik, kontrol, mukavemet, imal usulleri, akışkanlar mekaniği ve ısı transferi konularıyla ilgili deneyler yapmaktadır. Bu deneylerde, temel prensiplerin anlaşılması ve modern deney tekniklerinin tanıtılması öne çıkmaktadır. Makine Mühendisliği Laboratuvarındaki bazı deney düzenekleri aşağıda sunulmuştur.

Mikrografi ve sertlik deney düzenekleri metal mikroskobu ve sertlik test cihazından oluşmaktadır. Bu düzeneklerde, metal mikroskobuyla önceden hazırlanmış metalik bir numunenin polikristal yapısı incelenmekte ve sertlik test cihazı kullanılarak çeşitli metal numunelerin sertliği ölçülmektedir.

Isı-sıcaklık deney düzenekleri sıcaklık ölçümü ve kalibrasyonu ünitesi ile ısı transferi donanımından oluşmaktadır. Direnç termometresi gibi sıcaklık ölçme cihazlarının bulunduğu sıcaklık ölçüm düzeneği kullanılarak sıcaklık ölçümleri gerçekleştirilmekte ve sensörlerin kalibrasyonu yapılmaktadır. Isı transferi düzeneği kullanılarak çeşitli malzemelerin ısı iletim davranışları ölçülmektedir. 

Akışkanlar mekaniği deney düzenekleri pompa, çeşitli manometreler ve Venturi tüpünden oluşan hidrolik ünite ile santrifüj fan, pitot tübü ve lüle içeren boru akışı donanımlarından oluşmaktadır. Bu düzeneklerde, manometrelerle basınç ölçümleri, hidrolik ünite kullanılarak debi ve hız ölçümleri, santrifüj fan ve boru akışı düzeneği kullanılarak santrifüj fan karakteristikleri ve boru akışlarındaki basınç kayıpları deneyleri yapılmaktadır. 

Makina dinamiği, titreşim ve akustik ölçüm deney düzenekleri titreşim deney düzeneği,  dengeleme deney düzeneği, dönme hızı deney düzenekleri ve ses seviyesi ölçerlerden oluşmaktadır. Bu düzenekler kullanılarak serbest ve zorlanmış titreşim deneyleri ile dinamik titreşim yutucu deneyi, statik ve dinamik dengeleme deneyleri, dönme hızı ölçümleri ve ses ölçümleri yapılmaktadır.

Mukavemet deney düzenekleri elektromekanik ve bilgisayar kontrollü çekme cihazı, gerinim (strain) ölçme sistemi ve kiriş deneyi sisteminden oluşmaktadır. Çekme cihazı ile çeşitli numunelerin çekme deneyleri ve gerinim ölçme sistemi ile farklı yükler altında çekme, eğilme ve burulmaya maruz çubukların gerinim ölçümleri yapılmaktadır. Kiriş deney düzeneği kullanılarak çeşitli yükler altında yapıların çökme miktarı ve reaksiyon kuvvetleri ölçülmektedir.

İmalat teknikleri deney düzenekleri üç boyutlu (3D) yazıcıları ve CNC makinelerini kapsamaktadır. Öğrenciler, 3-Boyutlu yazıcıları ve CNC makinesini kullanarak çeşitli makina parçalarının imalat tekniklerini öğrenmektedirler.

Kontrol ve sistem eğitim panoları, PID kontrolör seti, DC motor-jeneratör panosu, dönüştürücü ve sensör panosundan oluşmaktadır. Bu sistem ile konum, hız ve akım kontrolü yapabilmektedir. Endüstriyel otomasyon eğitim panelleri, tamamıyla integre otomasyon portal ortamına sahip SIMATIC S7-1200 Programlanabilir Logic Controller (PLC), dijital ve analog sensörler, grafiksel operatör ekranı, üç fazlı asenkron asenkron motor, frekans tabanlı hız kontrolörü ve ayrıca seviye ve pompa tankı, basınçlı tank kontrolü, trafik ışıkları ve robotik uygulamalar gibi bir dizi endüstriyel sistemlerden oluşmaktadır.