Stajlar

MEF Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programı 3. sınıf öğrencileri stajlarını “ELE 301 Staj I ve ELE 302: Staj II: Okul Deneyimi ve Öğretmen Yardımcılığı” dersleri kapsamında yapmaktadır. Öğrencilerimizden okulların akademik takvimini takip ederek 18 hafta boyunca haftada 2 gün tam zamanlı çalışan bir öğretmen gibi okullarda bulunurlar. Bu deneyim çerçevesinde öğretmen yardımcısının öncelikle sınıf ortamında mentor öğretmenleri gözlemlemesi, dönem boyunca sınıf kuralları ve rutinlerini öğrenmesi ve küçük gruplara ders çalıştırma görevlerini gerçekleştirmesi beklenmektedir. Staja devam zorunluluğu önem taşımaktadır. Staj deneyimi boyunca öğretmen yardımcılarından beklenen görevler:

Sınıf içi gözlem, birebir veya küçük grup öğretimi, uygulama öğretmeninin izni ve uygun görmesi halinde matematiksel etkinlikler veya uygun görülen bir ders planı uygulama, öğretmenin tüm görevlerini anlama, zümre toplantılarına katılım, veli görüşmelerine katılım (okul yönetiminin bilgisi ve izni dahilinde), okulda yönetimsel görevleri gözlemleme: okulun nasıl yönetildiği hakkında bilgi alma, okulda yer alan ölçme-değerlendirme biriminin (varsa) işleyişini gözlemleme, gerek görüldüğünde ölçme ve değerlendirme konusunda öğretmene yardımcı olma, kulüp toplantılarına ve öğrencilerle yapılan sosyal aktivitelere katılım, yazılı staj ödevleri, dönem sonunda portfolyo hazırlama ve sunma.

4. sınıf öğrencileri stajlarını "EDS 405 Staj III ve EDS 406: Staj IV: Öğretmenlik Uygulaması" dersleri kapsamında yapmaktadır. Öğretmen adaylarımız okulun akademik takvimini takip ederek her hafta 3 tam gün tam zamanlı çalışan bir öğretmen gibi okullarda bulunurlar. Öğrenciler ile derse başlanan ilk günden itibaren öğretmen adayımız sınıflara iştirak eder. Bu deneyim çerçevesinde sınıf ortamında mentor öğretmenleri gözlemlemesi, dönem boyunca sınıf kuralları ve rutinlerini öğrenmesi ve küçük gruplara ders çalıştırma görevlerinin yanı sıra belli aralıklarla tüm sınıfın öğretiminden sorumlu olacak şekilde görev alması beklenmektedir. Staj deneyimi boyunca öğretmen adayından beklenen görevler:

Sınıf içi gözlem, birebir veya küçük grup öğretimi, öğretmenin tüm görevlerini anlama, dönem boyunca olabildiğince mentor öğretmen eşliğinde tüm dersin sorumluluğunu alabilme (mentor öğretmenin uygun gördüğü şekilde dönemde en az 15 saat ders anlatması), zümre toplantılarına katılım, veli görüşmelerine katılım (okul yönetiminin izni dahilinde), okulda yönetimsel görevleri gözlemleme: okulun nasıl yönetildiği hakkında bilgi alma, okulda yer alan ölçme-değerlendirme biriminin (varsa) işleyişini gözlemleme, kulüp toplantılarına ve öğrencilerle yapılan sosyal aktivitelere katılım, yazılı staj ödevleri, dönem sonunda portfolyo hazırlama ve sunma.

Öğrencilerimizin bugüne kadar staj yapmış olduğu kurumlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Vehbi Koç Vakfı Okulları

 • Darüşşafaka Eğitim Kurumları

 • Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu

 • Eyüboğlu Eğitim Kurumları

 • Açı Ortaokulu

 • Nilüfer Hatun Ortaokulu

 • ENKA Okulları

 • Cumhuriyet Ortaokulu

 • Hisar Okulları

 • FMV Işık Okulları

 • Fen Bilimleri Eğitim Kurumları (Kağıthane)

 • Prof. Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu

 • Üsküdar Atatürk Ortaokulu