Mezuniyet Koşulları

Ders & Kredi

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için şu koşulları sağlamaları gerekmektedir:

1. Zorunlu ve seçmeli bütün derslerden geçmeleri (en az 240 kredi)

2. Zorunlu derslerden gerekli minimum kredileri tamamlamları (205 kredi)

3. Seçmeli derslerden gerekli minimum kredileri tamamlamaları (35 kredi)

4. Genel Not Puanının 4.00 ölçeğinde ortalama en az 2.00 not ortalamasına sahip olmaları.

Staj

Her öğrenci 3. ve 4. sınıfta aldıkları Staj I-II-III-IV derslerini başarıyla tamamlamalıdır.

Bilimsel Araştırma

Her öğrencinin, 3. ve 4. sınıfta aldıkları Bilimsel Araştırma Deneyimi I ve II dersleri kapsamında bir bilimsel çalışma yapıp bu çalışmayı ulusal veya uluslararası düzeyde sunmaları gerekmektedir.