MEF PDR Bölümü Staj Programı Nasıl İşler?

MEF Üniversitesi PDR bölümü Okulda Üniversite Modeli kapsamında 3.sınıftan itibaren psikolojik danışman adaylarının sahada uygulayarak öğrenmesini desteklemektedir. Bu stajlar 3.sınıfta haftanın iki günü, 4.sınıfta ise haftanın üç günü gerçekleşir. 

3.sınıf stajının temel amaçları öğrencilerin gözlem güçlerini arttırmak, gözlem sırasında kendilerine dair mesleki farkındalıklarını arttırmak ve vakaları teorik bir altyapıyla analiz etme becerisi kazandırmaktır. Stajları boyunca öğrenciler bir “Fakülte Staj Süpervizörüne” atanır. Her öğrenci, iki haftada bir olmak üzere gözlemlerini, kendilerine dair fark ettikleri noktaları, güçlü ve zayıf yanlarını sorguladıkları ve seçilen olayları teorik bir zeminde tartıştıkları bir staj raporu yazmakla yükümlüdür. Yazılan staj raporları aracılığıyla süpervizörlerinden deneyimlerine yönelik geribildirim alan öğrenciler stajlarında adım adım yetkinleşmeye başlar. MEF PDR 3.sınıf stajı “Kariyer Danışmanlığı-1” ve “Kariyer Danışmanlığı-2” dersleri kapsamında gerçekleşmektedir. “Kariyer Danışmanlığı-2” dersinde bir lise veya üniversite öğrencisiyle, öğrencinin kariyerine yönelik danışmanlık seanslarını süpervizör eşliğinde gerçekleştirme imkanı sunar.

4.sınıftaki staj kapsamında haftanın üç günü bir okul veya kuruma atanan öğrenciler gözlemlerinin yanında uygulama da yapmaya başlar. 4.sınıf stajı “Bireysel Danışmanlık” ve “Grup Danışmanlığı” dersleri kapsamında gerçekleşir. Stajın ikinci döneminde grup danışmanlığının ilkeleri, etik kuralları, etkinlik önerileri ve teorik altyapıyı öğrenen 4.sınıf öğrencisi staj yaptıkları okulun ve birimin yaş ve ihtiyaç unsurlarını gözeterek en az 5 oturumluk bir “Grup Danışmanlığı” planı hazırlayarak grup danışmanlığını deneyimler. Öğrenciler grubun lideri olabileceği gibi staj okulundaki mentörlerinin liderliğinde yardımcı lider olarak da görev alabilir. Süreç içerisinde her oturum sonrasında bir “Grup Danışmanlığı Raporu” yazdırılarak öğrencinin seans boyunca gözlemlediklerini, kendilerine dair fark ettikleri unsurları, güçlü ve zayıf yanlarını ve bir sonraki oturumda geliştirebilecekleri yönlerini somut bir şekilde tartışması sağlanır.

MEF PDR’de Staj Süreci Nasıl İşler?

2.sınıfın sonuna doğru fakülte üyeleri, iş birliği yapılan okul ve kurumlardan stajyer bilgisi alarak öncelikleri belirler. Her bölümün öğretim üyeleri tarafından öğrencinin oturduğu yer, öncelik verdiği yaş grubu vb. unsurlar dikkate alınarak öğrenciler bir kuruma yerleştirilir. Yerleştirilen kurumda her öğrencinin bir staj mentörü olur. Staj mentörü süreç içerisinde öğrencinin öğrenim sürecine katkı sağladığı gibi sene sonunda öğrencinin gelişimine yönelik değerlendirme yapmakla yükümlüdür. Aynı zamanda, öğrenciye MEF tarafından atanan Fakülte Staj Süpervizörü staj süresince öğrenciyi okul/kurumda ziyaret ederek staj mentörüyle iş birliği halinde çalışır.
Öğrencilerimizin bugüne kadar staj yapmış olduğu kurumlardan bazıları aşağıdaki gibidir:
 
Beylikdüzü Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Beyoğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Beşiktaş Anadolu Lisesi

Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi

Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Darüşşafaka Eğitim Kurumları

FMV Işık Okulları Ayazağa Kampüsü

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi

İSTEK Tarabya Kemal Atatürk Okulları

Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu

MEF Okulları Bahçeşehir Kampüsü

MEF Okulları Ulus Kampüsü

Sarıyer Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Şişli Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Açı Okulları-Bahçeköy Kampüsü
 
Öğrencinin okul veya Rehberlik ve Araştırma Merkezleri dışında da staj yapması desteklenmektedir. Örneğin, öğrenci staj için belirlenen kriterleri karşılayan bir psikolojik danışmanlık merkezi’nde, bir şirketin insan kaynakları biriminde, hastanelerde, adliyelerde bulduğu bir stajyerlik pozisyonunu da bu stajlarına saydırabilir. 
 
*4.sınıf stajlarını öğrencilerimiz sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yapabilir. 

Stajlarla ilgili daha fazla bilgi almak için staj yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.