Psikolojik Danışman Adayları için MEF’te Bilimsel Araştırma Deneyimi

3.sınıfın ikinci dönemi alınan “Bilimsel Araştırma Deneyimi-I” dersi ile birlikte öğrenciler alanın içinden geliştirdikleri soruları bilimsel bir zemine nasıl dayandıracaklarını öğrenmeye başlar. Bu dersin amacı, araştırmalar için gerekli olan istatistik bilgisini öğretmek ve uygun araştırma soruları üretme becerisini de kazandırmaktır. 

Her öğrenci bir araştırma danışmanına atanır ve her adımda danışmanının desteği ile araştırmasını yürütür. Süreç içerisinde literatür taraması yapan öğrenciler, merak ettikleri konuları akademik bir boyutta ele alarak araştırmalarını tasarlamaya başlarlar. Dönem sonunda, her öğrenci bilimsel altyapıya dayandırdıkları konulardan oluşan araştırma önerilerini yazarak etik kurula başvurur. Etik kurul onayı alan öğrenciler artık araştırmaları için katılımcı almaya hazır hale gelir.

3. Sınıfın yaz döneminde ya da 4.sınıfın ilk döneminden itibaren araştırmaları için katılımcı almaya başlayan öğrenciler süreç içerisinde gerekli istatistik analizleri danışmanlarının da desteği ile tamamlarlar. Analiz sonrasında her öğrenci Amerika Psikoloji Derneği (American Psychological Association)’nin kurallarına uygun olarak makalelerini yazmaya başlar. Makale yazımının yanı sıra her araştırma, mezuniyet koşulu kapsamında ulusal/uluslararası konferanslarda sunulmak üzere poster olarak hazırlanır. 

Bilimsel araştırma yapmak bir psikolojik danışman için neden önemlidir?

MEF Eğitim Fakültesi’nde öğrencilerin uygulamalı öğrenmesi teorik eğitim kadar önemlidir. Stajlar kapsamında, okulları, farklı yaş grubundan öğrenci ve aileleri gözlemleme şansı bulan öğrenciler alanın içinde ilişkili olduğunu düşündükleri unsurları da fark etmeye başlamaktadır. Bu unsurları ele alan araştırmalar yapmak ülkedeki sorunlara parmak bastığı gibi bilime katkı sağlama amacı da taşımaktadır. Bu bağlamda MEF mezunu her psikolojik danışmanın bilimselliği de ilke edinmesi bölümün en büyük misyonlarından biridir. 

Akademik Planlar

Araştırma deneyimine sahip olmak, özellikle akademik planları olan psikolojik danışman adaylarımızı daha lisans seviyesinde yaptıkları çalışmalar ve bu çalışmaların uluslararası arenada sunma şansına sahip olmaları diğer okullardaki bölümdaşlarından ayıran en büyük etmenlerden biridir. Yüksek lisans ve doktora derecelerine devam etmek isteyen psikolojik danışman adayları hakemli dergilerde yayınlanması ve uluslararası konferanslarda sunmak üzere araştırmalarını genişletmeye devam edebilirler. MEF PDR, lisans seviyesinde geniş çaplı bir bireysel bilimsel araştırma deneyimi kazandırarak gerek yüksek lisans başvurularında gerekse de iş bulma süreçlerinde mezunlarını farklı kılmaktadır.

Uygulamada Ortamında Projeler Geliştirebilmek

Akademik çalışmalar haricinde, araştırma yapmanın temel adımlarına hakim olmak alan içinde çalışırken de elzem hale gelmiştir. Uygulamada karşılaşılan ve problem haline gelmiş konulara proje yazarak çözüm bulmaya çalışmak da her psikolojik danışmanın alet çantasının içinde bulunmalıdır. Gerek devlet destekli gerek de özel kuruluşların fonlarıyla projeler geliştirerek Türkiye’deki birçok konuya müdahale edebilecek önleyici çalışmalar gerçekleştirmek mümkündür. Bilimsel araştırma sürecine hakim olan bir psikolojik danışman gittiği her okul veya kurumda vakalara daha bilimsel bir bakış açıdan bakarak farklı çözüm yolları geliştirebilecektir.