Dekanlık

Prof. Dr. Havva KARAGÖZ
V. Dekan

Doç. Dr. Çiğdem YAZICI
Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Hafize Sevinç ENSARİ 
Dekan Yardımcısı

Nergiz ELMAS
Fakülte Sekreteri

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Havva KARAGÖZ
V. Dekan

Prof. Dr. Ayfer UYANIK
Üye

Prof. Dr. B. Süheyl BATUM
Üye

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT
Üye

Doç. Dr. Ayşe Hilal UĞURLU
Üye - 2547/13 Madde b4

Doç. Dr. Çiğdem YAZICI
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Hacımuratlar SEVİNÇ
Üye

Nergiz Elmas
Fakülte Sekreteri (Raportör)

Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Havva KARAGÖZ
V. Dekan

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha HACIMURATLAR SEVİNÇ
Üye - Kamu Hukuku Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ayfer UYANIK
Üye - Özel Hukuk Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR
Üye

Prof. Dr. B. Süheyl BATUM
Üye

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT
Üye

Doç. Dr. Ayşe Hilal UĞURLU
Üye - 2547/13 Madde b4

Doç. Dr. Çiğdem YAZICI
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hafize Sevinç ENSARİ
Üye

Nergiz Elmas
Fakülte Sekreteri (Raportör)