Vizyon

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin vizyonu, akademik özgürlüklerin korunduğu, evrensel değerlere dayalı, adalet ve hakkaniyet anlayışının yüceltildiği özgür ve yaratıcı bir eğitim, düşünce ve araştırma ortamı oluşturmaktır.

Misyon

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin misyonu, kuvvetli bir adalet anlayışına ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip hukukçular yetiştirmektir. Öğrencilerin sadece yürürlükteki hukuk kurallarını öğrenmesi değil, hukukun genel ilkelerini kavraması, analitik ve eleştirel düşünmesi, objektif bir yaklaşım benimsemesi amaçlanmaktadır. Hedefimiz, yaratıcı,  yeniliğe açık, çok yönlü öğrenci ve araştırmacıları desteklemektir.