Psikolojide eğitim oldukça geniş ve farklı alanlarda uygulanabilecek beceriler kazandırmaktadır. Psikologların gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra çalışabilecekleri alanlardan bazıları; terapi ve rehabilitasyon merkezleri ve hastaneler, okullar ve eğitim merkezleri, insan kaynakları ve personel seçimi, pazarlama ve pazar araştırmaları, araştırma şirketleri ve reklam ajansları olarak sıralanabilir.