Psikoloji Bölümünde staj zorunluluğu olmamakla beraber, öğrenciler hastaneler, şirketler, okul ve benzeri kurumlarda staj yapmaları için teşvik edilmekte ve staj yapabilecekleri güvenilir kaynaklarla iletişim kurmaları da sağlanmaktadır.

Staj yapmayı düşünen öğrencilerimiz aşağıdaki staj bilgi yönergesini inceleyebilirler.  

Sorularınız için ayrıca bölüm staj danışmanımız Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Turnalar Çetinkaya'ya turnalarn@mef.edu.tr e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Gönüllü Staj Süreci:

  1. Stajın bulunması (Staj başvurusu yapılmadan önce staj yapılacak kurumla stajın başlangıç-bitiş tarihleri kararlaştırılmalıdır.)

  2. Staj başvurusunun yapılması (SIS üzerinden form doldurulmalıdır.)

  3. Staj yapılacak kurum ve departmanın bölüm staj koordinatörüne onaylatılması. (SIS üzerinden doldurulan formun onay talebi staj koordinatörüne otomatik iletilmektedir. Başvurulara staj yerinin ve staj süresinin uygunluğu gözetilerek onay/düzeltme/red cevapları verilebilir.)

  4. Staj yapılacak kurumun onayı (Staj koordinatörünün onayının ardından staj başvuru ve kabul formunun çıktısını alıp firmaya onaylatınız. Firma tarafından istenmesi durumunda öğrencilerimiz gönüllü stajları için SGK giriş çıkışlarının üniversitemiz tarafından yapılacağına dair belgeyi SIS üzerinden üretebilirler.)

  5. Staj kabul ve onay formunun sisteme yüklenmesi (Firmanın onayladığı formu taratıp, SIS'te Staj başvuru ve kabul formu yükle bağlantısına yükleyiniz.)

  6. SGK işlemlerinin yapılması (Staj başlangıç tarihinden en geç 5 gün önce, beşinci madde öğrenci tarafından tamamlanmış olmalıdır. Sigorta giriş işlemleri üniversite tarafından yapılır.  Öğrenci SGK işe giriş bildirgesine SIS üzerinden ulaşabilir.) 

SIS üzerinden yapılacak işlemler için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.