Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerimizin ders seçimlerini yaparken önceliği içinde bulundukları dönemin derslerine vermeleri önerilir. Eğer alt dönemlerden alınmayan ya da bırakılan dersler varsa onlara öncelik vererek programın yapılması idealdir. Tüm bu dersler alındıktan sonra öğrenci, danışmanının da onayıyla üstten ders de alabilir. Psikoloji programını tamamlamak için toplamda alınmış olması gereken kredi sayısı 240 AKTS'dir.

Psikoloji Bölümünün seçmeli dersleri, bölüm içi (departmental elective), bölüm dışı (non-departmental elective) ve serbest seçmeli (free elective) olarak üçe ayrılır. Bölüm içi seçmeliler PSYC kodu ile bölümümüz tarafından açılan seçmeli dersleri kapsamaktadır. Bölüm dışı seçmeliler ise diğer bölümler tarafından açılan ve PSYC kodu içermeyen seçmelilerdir. Serbest seçmeli dersler ise öğrencinin bölüm içi ya da bölüm dışı seçmelilerden seçebileceği bir derstir. Öğrencilerimizin mezun olabilmek için toplamda 30 AKTS bölüm dışı, 18 AKTS bölüm içi ve 25 AKTS serbest seçmeli dersi tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Ayrıca bölüm zorunlu derslerinden olan ve teknik seçmeli olarak geçen Psikolojide Okuma ve Araştırma (Readings and Research in Psychology) derslerinden 4 tanesinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Öğrencilerimiz dönem içerisinde 36 AKTS’ye kadar dersleri sistem üzerinden kendileri seçebilirler. Kırk iki AKTS’ye kadar danışman onayı gerekir. Bunun üzerindeki AKTS talepleri için Fakülte Yönetim Kurulu kararı gerekmektedir. Öğrencinin ekstra kredi ile hangi dersleri (ders adı ve kodu ile birlikte) talep ettiğini belirttiği imzalı dilekçesini fakülte sekreterine teslim etmesi gerekmektedir. Online eğitime geçilen özel durumlarda bu süreç, imzalı dilekçenin mail yoluyla iletilmesiyle yürütülmektedir.

Mezuniyet için online platformlar üzerinden (LinkedIn, Coursera, edX) en az 5 AKTS değerinde ders alınması gerekmektedir.