Genel Mevzuat

Yönetmelikler

Yönergeler

Esaslar

Fakülte Mevzuatı

Staj Esasları

Üç Ders Sınav Esasları

Yüz Yüze Sınav Esasları

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj Esasları

22.02.2021 tarih ve 45 sayılı Fakülte Kurulu kararı uyarınca Fakültemiz tüm kayıtlı öğrencileri için kredi alım taleplerinin başvuru usulü ve kabul koşulları 2021-2022 Akademik Yılı Güz Döneminden itibaren aşağıda belirtildiği gibi uygulanacaktır.

Madde 2– 16.12.2020 tarihli 78/6. Senato kararı ile değiştirilen Üniversitemiz Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 23. maddesinin 4. bendi çerçevesinde Fakültemizde 30 AKTS’yi aşan kredi alım taleplerinin başvuru usulü ve kabul koşulları ile ilgili görüşmeye geçildi.

Yapılan görüşmeler sonunda;

  • Lisans programının birinci dönemine başlayan öğrencilerin sadece birinci dönemlerinde azami ders yüklerinin 32 AKTS kredisi olmasına,

  • Kredi transferi yaparak lisans programına başlayan öğrencilerin sadece lisans programına başladıkları ilk dönemlerinde azami ders yüklerinin 32 AKTS kredisi olmasına,

  • Kredi aşım taleplerinin GNO bazlı olarak aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi uygulanmasına,

GNO 0.00 - 1.79 GNO 1.80 - 1.99 GNO 2.00 - 2.99 GNO 3.00 - 4.00
Normal Yük 30 30 30 30
Öğrenci 36 36
Danışman Onayı 36 42 42
FYK Onayı 48
Maksimum 30 36 42 48
  • Bu kararın kayıtlı tüm öğrencilere ve 2021-2022 Akademik Yılı Güz döneminden itibaren uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi.