Programın Misyonu

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı, matematik alan bilgisi yanı sıra, teknolojinin matematik eğitiminde nasıl kullanılacağı, sınıf yönetimi, öğrenciyi motive edecek matematik öğretim teknikleri, ölçme değerlendirme ve eğitimdeki bilimsel araştırma yöntemleri konusunda öğretmen adaylarına gereken bilgi, beceri, ve yeterlilikleri kazandıracak modern ve kapsamlı bir müfredat sunmaktadır.