Programın Eğitsel Amaçları

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programında gerçekleştirilecek her türlü eğitim-öğretim faaliyeti, öğrenmenin doğasını açıklayan “yapılandırmacılık” kuramına ve “yaparak ve yaşayarak öğrenme” ilkesine göre düzenlenmiştir. Sadece ezberleyerek değil anlayarak öğrenmenin sağlanması için, öğrenme süreci hem teorik bilgiye hem de gerçek yaşantılara dayandırılmıştır. Okullarda yapılacak öğretmenlik stajlarının yanı sıra, öğretmen adaylarının araştırma projelerinde görev almaları ile birlikte mesleği hem pratisyen hem de akademik olarak algılayabilme ve uygulayabilme yetenekleri kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bölümümüz daha özelde aşağıda sıralanan 3 amacı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir:

  • İlköğretim okullarının 5-8. Sınıflarına matematik öğretmeni yetiştirmek

  • İlköğretim okullarının 5-8. Sınıflarına matematik öğretim materyalleri (yıllık ve günlük planlar, öğrenme-öğretme etkinlikleri, ders araçları, öğrenci gelişimini izlemeye dönük ölçme ve değerlendirme araçları) geliştirmek, bunları öğretmen adaylarının ve çevredeki öğretmenlerin hizmetine sunmak

  • İlköğretimde matematik öğretimini geliştirme amacıyla araştırmalar yapmak ve eğitimler vermek, eğitim fakülteleri, okullar, öğretmen ve yöneticilerle işbirliği yapmak, araştırma sonuçlarını paydaşlara sunmaktır.  

MEF Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı’nın eğitim-öğretim dili %100 İngilizce’dir. Üniversiteye yeni kabul edilen öğrenciler için normal süresi bir akademik yıl olan İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı haricinde, program dört yıllıktır. Eğitim-öğretim yöntemi olarak “Flipped Classroom” sistemi uygulanarak öğrencilerimizin üst düzeydeki bilişsel becerilere odaklanmaları sağlanacaktır. 

İsteyen öğrencilerimiz 4 yıl olan 240 AKTS kredili lisans eğitimini 3 yılda tamamlama şansına “3 Yılda Lisans + 1 Yılda Tezsiz Yüksek Lisans” programı ile sahip olabileceklerdir.