Programın Eğitsel Amaçları

Program misyonumuz kapsamında, programımızda gerek mesleki gerekse bilimsel anlamda çağdaş bir çizgi izleyecek şekilde donanımlı İngilizce öğretmenleri yetiştirilmesi ve bu yolda son derece modern teknik, materyal ve uygulamaların kullanılması önceliklerimizdir . Ayrıca, programımız okul ve üniversite arasında köprü oluşturan Okulda Üniversite Modelini takiben birinci sınıftan son sınıfa kadar öğretmen yeterlilikleri, eğitimin temelleri ve değerleri gibi konulara yer vererek yapılandırılmıştır.

Programımızda temel dil becerileri derslerinin yanı sıra ileri seviyede alan bilgisi kazandırmayı hedefleyen dilbilim, uygulamalı dilbilim, dil edinimi, toplumdilbilim, İngiliz ve Amerikan edebiyatı, ikinci yabancı dil gibi derslerimiz bulunmaktadır.  Yine programımızda pedagojik yeterliliği amaçlayan dil öğretim yaklaşımları, ölçme ve değerlendirme, öğretim teknolojileri, çocuklara dil öğretimi, özel eğitim, dil becerilerinin öğretimi gibi dersler de yer almaktadır.