Programın Misyonu

İngiliz Dili Eğitimi lisans programının amacı, alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyen, disiplinler arası etkileşim ve iletişim kurabilen, çağdaş eğitimin ilke ve esaslarına bağlı, bilimsel ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip, ileri derecede teknolojik okuryazarlığı olan öğretmenler ve eğitimciler yetiştirmektir.

Günümüzde global bir role sahip olan İngilizce dil bilgi ve becerilerine sahip olmak son derece önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda, öğrencilerimize uluslararası düzeyde ve kültürlerarası farkındalık oluşturarak öğretim sağlamak önem arz etmektedir. İngilizce öğretmeni adaylarımıza, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında bilgi, farkındalık, beceri ve uygulamaları sunmak yine önceliklerimiz arasındadır. Ayrıca, çok hızlı gelişmelerin olduğu ve beklentilerin değiştiği 21. yüzyılda gerekli olan eleştirel düşünme, etkili iletişim, iş birliği ve yaratıcılık öğretim programımızın esaslarındandır. Son olarak, geleceğin İngilizce öğretmenleri olarak ileri seviyede dijital okuryazarlık, güncel teknolojilere hakim olma, bu bilgi ve becerileri uygulamalarına taşıyabilme gibi amaçlar doğrultusunda programımız şekillenmiştir.