Araştırma Alanları

Tüketici Davranışı

Sürdürülebilirlik ve Tüketim

Marka Yönetimi

Hizmet Kalitesi

Girişimsel Yönetim

Pazarlama Araştırması

Kobiler ve Girişimcilik

Dinamik Yetkinlikler

Girişimcilik Niyeti

Büyük Veri & Sosyal Medya

Davranışsal Finans

Yüksek Öğretim Finansmanı

Nitel ve Nicel Araştırma Teknikleri

Sermaye Piyasaları

Nörofinans