Programın Eğitsel Amaçları

İşletme Lisans Programı’nın temel amacı, iş hayatına hazır ve aynı zamanda bilim, teknoloji ve yenilik konularında yetkin bir Türkiye vizyonunu destekleyen girişimci ve rekabetçi liderler yetiştirmektir. Programın diğer önemli amaçları şunlardır:

  • Uluslararası düzeyde rekabet edebilecek firmaların ve yeni girişimlerin ortaya çıkmasına olanak sağlayacak vizyon sahibi, yaratıcı ve teknik bilgiye sahip yenilikçi yönetici ve liderlerin yetiştirilmesi,

  • Flipped Learning Modeli ile yenilikçilik ve rekabet üstünlüğünü odak noktasına alarak, günümüz dünyasının önde gelen bilimsel ve pratik yaklaşımlarını katılımcılara aktarmak ve bu aktarımları projeler ve diğer yöntemlerle benimsetmek,

  • Özel sektörde, kamu kurumları, akademik kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinde çalışan bireylerin ülke ekonomisine sağladıkları katma değeri maksimum düzeye çıkarmak için gerekli eğitim ve donanımı sunmak.