Mezuniyet Sonrası İş Alanları

İşletme mezunlarının iş olanakları son derece zengindir.  Akla gelebilecek her kurumda yöneticiye ihtiyaç vardır. İşletme mezunu denildiğinde ilk düşünülen (ve işletme mezunları tarafından çoğunlukla hedeflenen) işveren çok uluslu büyük şirketler olmakla birlikte, işletme mezunları her sektörde ve her boyuttaki kurumlara yararlı olabilirler.  Örneğin ülkemizde çok uluslu şirketlerin yanında bankalar ve telekomünikasyon şirketleri son yıllarda çok sayıda işletme mezununu işe almışlardır. 

Ülkemizde yaygın bir yanılgı işletme mezunlarının büyük ve kurumsallaşmış kurumlarda çalışabileceğidir.  Yukarıda sözü edilen türden “ilk akla gelebilecek” kuruluşların yanında bir işletme mezununun belki de en çok katkıda bulunabileceği (ve en hızlı yükselebileceği) kurumlar ülkemiz ekonomisinin en büyük kısmını oluşturan ve bir yandan üretkenliğini artırmaya ve yeni pazarlara açılmaya, öte yandan da kurumsallaşmaya çalışan KOBİ’ler ve aile şirketleridir.   

Bir işletme mezununun en çok katkıda bulunabileceği başka bir kuruluş ise yeni kurulan şirketlerdir.  Ülkemizde ve dünyada ekonomik kalkınmayı sürdürülebilir kılmanın ve yeni istihdam sağlamanın tek yolu olan girişimciliğin yeni teknolojileri çok iyi anlayan ve bunları kullanarak katma değer yaratabilen mühendislerin yanında bir fikirden para kazanmanın yollarını bilen işletmecilere de ihtiyacı vardır. 

Bankacılık, telekomünikasyon ve perakende gibi işletme mezunları için çok bilinen sektörlerin yanısıra ülkemizde hızla gelişen lojistik, enerji , turizm, sağlık, eğitim gibi sektörlerde de işletme mezunlarının gitgide daha fazla rol oynaması kaçınılmazdır.  Ekonomimizde önemli roller oynayan bu sektörlerin yanında, daha az popüler olan medya, sanat, moda, spor, kalkınma, çevre gibi alanların gelişmesi ile işletme mezunu taleplerinin artacağı öngörülmektedir. 

Özel sektör örnekleri verirken, işletme mezunlarının devlette ve STK’larda görev alabilme potansiyeli de göz ardı edilmemelidir.  Sonuçta devlet ve STK’lar da birer kurumdur ve her kurumda olduğu gibi bu kurumlarda da iyi eğitimli yöneticilere ihtiyaç vardır. 

Bir tahminde bulunmak gerekirse, mezuniyetlerinden beş ila yedi sene sonra MEF işletme mezunlarının %40’inin büyük şirketlerde, %30’unun KOBİ’lerde, %15’inin yeni girişimlerde, %5’inin devlette, %5’inin STK’larda, %5’inin ise üniversitede görevli olacağını öngörebiliriz