Programın Kazanımları

İşletme lisans programının amaçladığı başlıca öğrenci kazanımları şunlardır:

- İşletmenin farklı alt dallarında (yönetim, pazarlama, finans, muhasebe, strateji, insan kaynakları, vb.)  derinlemesine bilgi ve uygulama becerileri kazanarak sektörler arasındaki etkileşimleri kavramak,

- Teorik bilgiye ek olarak yaratıcı, analitik ve eleştirel düşünme yetkinliklerini geliştirerek karmaşık faaliyetleri yönetebilmek,

- Bireysel ve mesleki etik değerlerin yanı sıra ekip çalışması, liderlik ve girişimcilik becerilerini sergilemek,

- Yazılı ve sözlü İngilizceyi etkin bir şekilde kullanarak bilgi ve çözümleri iletebilmek,

- Veri ve bilgi edinme, analiz etme, yorumlama ve raporlamada gerekli becerilere sahip olmak,

- Etkin teknoloji kullanımıyla problem çözme ve karar verme süreçlerine katkı sağlamak.