Dış Danışma Kurulu

Ümit Özlale

2001 yılında Boston College’dan ekonomi doktorasını alan Prof. Dr. Ümit Özlale, akademik kariyerine Bilkent Üniversitesi’nde devam etmiştir. 2006 yılında doçentlik, 2011 yılında da profesörlük derecesini almaya hak kazandıktan sonra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Ekonomi ve Uluslarararası Girişimcilik Bölümü başkanı, projeler ve uluslararası işbirliklerinden sorumlu rektör danışmanı, TEPAV’da ise Kamu Politikaları Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Direktörü olarak görev yapmıştır. Profesör Ümit Özlale, 2013 yılından itibaren Özyeğin Üniversitesi’nde Ekonomi Bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.

Temel çalışma alanları Türkiye ekonomisi, maliye politikası ve para politikası olan Ümit Özlale, 2003 yılından itibaren çeşitli dönemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na ve Maliye Bakanlığı’na danışmanlık yapmıştır. 2011 yılında Avrupa Kalkınma Enstitüleri Birliği (EADI)’nin yönetim kurulu üyeliğine getirilen Ümit Özlale, TÜBİTAK tarafından 40 yaşın altındaki üstün başarılı bilim adamlarına verilen Teşvik Ödülü’nün de sahibidir. Dünya Bankası ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kurumlarca Türkiye’nin bölgesel yatırım iklimini ve verimlilik haritalarını inceleyen projelerde yürütücü olarak görev yapan Prof. Dr. Ümit Özlale son olarak 11. Kalkınma Planı çerçevesinde “Enflasyonla Mücadele” Özel İhtisas Komisyonu raporunu kaleme almıştır.

Murat Üçer

Murat Üçer, Global Source Türkiye danışmanlığının yanı sıra Turkey Data Monitor kurucuğu ortağı ve Koç Üniversitesinde yarı-zamanlı öğretim üyesidir. Finans kuruluşlarına, uluslararası firmalara ve kamu kurumlarına makroekonomik danışmanlık yapmakta; Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomi üzerine makro seminerler vermektedir. Daha önce Uluslararası Finans Enstitüsü, Credit Suisse ve Uluslararası Para Fonu’nda ekonomist olarak görev almış, 2001’de Hazine ve 1997’de T.C. Merkez Bankası olmak üzere üst düzey danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Lisans ve Doktora derecelerini sırasıyla Boğaziçi Üniversitesi ve Boston College’dan alan Üçer’in Türkiye ekonomisi üzerine çok sayıda makalesinin yanı sıra Türkiye’de 2001 krizi üzerine yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır.

Ezgi Karğan

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Ezgi Karğan, Galatasaray Üniversitesi’nde Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler programında yüksek lisansını tamamladı. Kariyerine 2004 yılında Danone’de başladı; 2013 yılına kadar Activia, Danette, Danino gibi birçok Danone markasını ve inovasyon programlarını yönetti. 2013 yılında Vodafone Türkiye’ye kıdemli pazarlama müdürü olarak katıldı. Türkiye’de gençlik segmenti ve Vodafone FreeZone markasını yönetmenin yanısıra; Afrika, Orta Doğu, Asya ve Pasifik Bölgesi’nde yeralan 11 ülkede gençlik segmenti lansmanlarının hayata geçmesine liderlik etti. Bu dönemde; faturalı, faturasız segmentler ile microsegmentlerin sorumluluğunu üstlendi. Karğan, Eylül 2017’den bu yana Kariyer.net’te; Pazarlama ve Ürün Yönetimi ekiplerine liderlik etmektedir.

Hakan Avdan

Dr. Hakan Avdan 20 yılı aşkın süredir finans alanında, yatırım ve
sermaye piyasalarında üst düzey yönetici olarak çalışmaktadır. Uzmanlık alanları, yabancı yatırımcıların hisse senedi işlemleri, forex işlemleri, kurumsal finansmandır. New York’ta stockbroker olarak başlayan kariyerine Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarında devam etmiştir. Borsada çok sayıda şirketin halka arzını gerçekleştirmenin yanında, fon yönetimi alanında tecrübe sahibidir. Ayrıca, Avrupa Birliği projelerinde görev almıştır. Kurulduğu yıl olan 2012’den itibaren Invest AZ Yatırım Menkul Değerler şirketinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi, Mart 2018’den beri ise Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında Yönetim Kurulu üyesi olarak bulunmaktadır.

Hakan Avdan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans eğitiminin ardından, New York Adelphi Üniversitesi’nden MBA derecesi ve Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nden Doktora derecelerini almıştır. Akademik çalışma alanında, farklı üniversitelerde; İşletme Ekonomisi, Para ve Bankacılık, Bankacılık ve Finansal Kurumlar, Sermaye Piyasaları Hukuku, Yatırım Araçları ve Yatırım Stratejileri alanlarında dersler vermektedir.

Avni Sönmezyıldız

Avni Sönmezyıldız, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra kariyerine Deloitte Türkiye 'de 2001 yılında bağımsız denetçi olarak başladı. 2005-2007 yılları arasında kariyerine Deloitte’un San Francisco ofisinde devam etti. 2007 yılında Türkiye’ye dönüşü ile beraber Deloitte Türkiye 'de Denetim Müdürü olarak görevine devam etti. 2010 yılından itibaren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'de (Erdemir) Mali Kontrol ve Raporlama Müdürü olarak göreve başlayan Sönmezyıldız, 2013 yılında Erdemir Grubu Mali Kontrol ve Raporlama Direktörü olarak atandı. Avni Sönmezyıldız’ın 15 yıldan fazla bir süredir finans tecrübesiyle beraber Serbest Muhasebeci Mali Müşavir lisansı da bulunmaktadır.   

Kerim Acar

Kerim Acar MEF Üniversitesi ekonomi bölümünü birincilikle tamamlamıştır ve bölümünün ilk mezunlarındandır. Şu anda Ernst & Young'da danışman olarak iş hayatına devam etmektedir. Kredi riski, piyasa riski ve türev ürünler üzerine çalışmaktadır. Veri bilimine ilgilidir ve MEF Üniversitesi'nde Büyük Veri Analitiği yüksek lisans programında öğrenim hayatını sürdürmektedir.

Serdar Sayan
 

Prof. Dr. Serdar Sayan lisans derecesini ODTÜ Ekonomi Bölümü’nden, yüksek lisans ve doktora derecelerini de Ohio State University’den aldıktan sonra 1992-2006 arasında Bilkent Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Bu dönemde, Ohio State University‘de Misafir Profesör olarak (2003-2004) ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Washington’daki merkezinde Ziyaretçi Akademisyen olarak da bulundu. 2006 yılından bugüne TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi‘nde çalışan Serdar Sayan, bu süre zarfında Tepav’da (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) da çeşitli görevler üstlenmiş; 2006-2009 arasında T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’na danışmanlık da yapmıştır.

Serdar Sayan’ın belli başlı araştırma alanları uluslararası ekonomi, nümerik iktisat, kalkınma iktisadı ve demografidir.Kariyeri boyunca çeşitli ulusal ve uluslararası akademik dergilerde muhtelif editörlük sorumlulukları da üstlenen Serdar Sayan 2001-2003 yılları arasında Türkiye Ekonomi Kurumu‘nun Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuş; 2007-2009 arası ABD merkezli bir uluslararası profesyonel birlik olan Middle East Economic Association’ın Genel Sekreterliğine getirilmiş ve ardından da, 2010-2012 dönemi için bu kuruluşun Başkanlığına seçilmiştir.

Serdar Sayan halen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde dersler vermenin yanı sıra Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünü ve Sosyal Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (kamuoyunda bilinen ismi ile SPM’nin) Direktörlüğünü de yürütmektedir.

Ayça Ebru Giritligil

Doç. Dr. Ayça Ebru Giritlligil lisans derecesini Marmara Üniversitesi Ekonomi(İng.) Bölümü’nden, yüksek lisans ve doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nden almıştır. 2001-2004 yılları arasında Işık Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmış, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’nde yüksek lisans dersleri vermiştir. 2004-2006 yılları arasında İspanya Bilim, İnovasyon ve Üniversiteler Bakanlığı’nın bursu ile El Consejo Superior de Investigaciones Científicas bünyesinde, 2006-2008 yılları arasında Institut d'Anàlisi Econòmica’da araştırmacı olarak çalışmıştır. 2008’de ESADE (Ramon Llull Üniversitesi) yüksek lisans programında ders vermiştir. Giritligil 2008’den bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesidir.

Giritligil 2010 yılında Türkiye’nin ilk deneysel iktisat laboratuvarı olarak kurduğu BELIS’in (Bilgi Economics Lab of İstanbul) direktörü ve Murat Sertel İleri İktisadi Araştırmalar Merkezi’nin müdürüdür. 2016-2018 yılları arasında Southern European Experimentalists Team’in başkanı olan Giritligil, halen Society for the Advancement of Behavioral Economics’in Türkiye temsilciliği, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Yüksek Lisans ve Doktora Programları direktörlüğü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları yayın kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.